Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regina i Zenon Gawron, Gierałtowice

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne /Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn.zm./ podaje  do  publicznej  wiadomości, że na wniosek Państwa  Reginy i Zenona Gawron zam.Gierałtowice ul.Główna 18, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wykonanie stawu rybnego kopanego „Regina” w miejscowości Naczysławki zlokalizowanego na dz. nr 265 obręb Naczysławki, o kształcie zbliżonym do trójkąta, częściowo spuszczanego z odprowadzeniem wody do rowu dz. nr 420 obręb Naczysławki:

- powierzchnia zabudowy stawu 0,5 ha zagłębionego na gruntach rolnych zasilanego wodami gruntowymi,

- powierzchnia lustra wody 0,42 ha przy rzędnej zwierciadła wody 185,30 m n.p.m.

- dno stawu o głębokości do 2,2 m na rzędnej 183,20÷183,70 m n.p.m.

W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (pokój  34)  można  zapoznać  się z  dokumentacją  złożoną  w  powyższej  sprawie   w  terminie  7  dni  od  dnia  ukazania  się  niniejszego  ogłoszenia.

Wnioski  i  uwagi  w  tej  sprawie  można  składać  w  tym  samym  okresie  na  adres  Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  lub  osobiście  w  siedzibie  Urzędu.

 

Równocześnie podaje  do  wiadomości, że  w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym   Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  zostały zamieszczone dane o wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie. 

Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sebastian Rabiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kowalczyk
Data wytworzenia: 2011-04-22