Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle

       

                    Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne /Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn.zm./ podaje  do  publicznej  wiadomości, że na wniosek Pani Aliny Banach działającej z upoważnienia Gminy Kędzierzyn-Koźle, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu (dz. nr 1997,1998 obręb Koźle) kanalizacji deszczowej w związku   z planowaną przebudową drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Głubczyckiej 8-10   w Kędzierzynie-Koźlu.

W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (pokój  34)  można  zapoznać  się z  dokumentacją  złożoną  w  powyższej  sprawie  w  terminie  7  dni  od  dnia  ukazania  się  niniejszego  ogłoszenia.

Wnioski  i  uwagi  w  tej  sprawie  można  składać  w  tym  samym  okresie  na  adres  Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  lub  osobiście  w  siedzibie  Urzędu.

 

Równocześnie podaje  do  wiadomości, że  w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym    Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  zostały zamieszczone dane o wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie.

 


Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sebastian Rabiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kowalczyk
Data wytworzenia: 2011-04-27