Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010

Stosownie do zapisów art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, dokumentów:

 

1.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami;

2.      Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

 

Zawiadamiając o powyższym, jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wniosku oraz składnia uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 pokój 32 i 35 w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.Sprawozdanie i rapot znajdują się w załączonych plikach.
 

Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Andrzej Gądek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kowalczyk
Data wytworzenia: 2011-06-09