Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zamieszczeniu Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska

Stosownie do zapisów art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, dokumentów:

1.      PDFAktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.pdf (3,30MB)
2.      PDFPrognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska.pdf (2,77MB)

Zawiadamiając o powyższym, jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wniosku oraz składnia uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 pokój 32 i 35 w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Gądek
Data wytworzenia: 2012-12-18