Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2011

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała IV/17/2011 wraz z załącznikami z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  na 2011r.:
ZIPBudżet 2011.zip (106,61KB)
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2011 rok.pdf (1 010,93KB)

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja.
 

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała IV/16/2011 wraz z załącznikami z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2031:
ZIPWieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2031.zip (34,02KB)
 

 W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 115/2011 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 440/2011 z dnia 6 września 2011r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania nbudżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2011r.:
PDFUchwała RIO (688,68KB)
 
 
W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 207/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.:
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.pdf (599,58KB)

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2011r.:

PDFRb-27S (2,70MB)
PDFRb-28S (4,50MB)
PDFRb-28S (3,70MB)
PDFRb-N (456,17KB)
PDFRb-NDS (377,71KB)
PDFRb-Z (517,98KB)
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2011r.:
 
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2011r.:

PDFRb-27S (1,96MB)
PDFRb-28S (3,22MB)
PDFRb-28S (2,63MB)
PDFRb-N (364,51KB)
PDFRb-NDS (260,63KB)
PDFRb-Z (393,43KB)
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za IV kwartał 2011r.:

PDFRb-27S (2,96MB)
PDFRb-28S (4,78MB)
PDFRb-28S (3,80MB)
PDFRb-N (1,24MB)
PDFRb-NDS (364,30KB)
PDFRb-Z (501,12KB)
 
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2011-01-31