Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2013

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XXXI/240/2013 wraz z załącznikami z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  na 2013r.:

ZIPBudżet 2013.zip (1,25MB)

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja oraz Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Koielskiego IV kadencja

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XXXI/239/2013 wraz z załącznikami z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028:
 

ZIPWieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2028.zip (437,05KB)
 

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-Kozielskiego na 2013r.pdf (552,57KB)

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-Kozielskiego na 2013r.pdf (459,34KB)

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu K-Kozielskiego.pdf (480,74KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2013r.pdf (680,77KB)

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf (2,65MB)
PDFRB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (4,60MB)
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (444,83KB)
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SPZOZ.pdf (460,47KB)
PDFRB-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (366,70KB)
PDFRB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (474,63KB)
PDFRB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SPZOZ.pdf (588,00KB)

Sprawozdania za II kwartał:

PDFRb-27S (2,78MB)
PDFRb-28S cz.I (4,69MB)
PDFRb-28S cz.II (3,53MB)
PDFRb-N (447,75KB)
PDFRb-N (468,78KB)
PDFRb-NDS (363,13KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie, korekta.pdf (280,33KB)
PDFRb-Z (503,98KB)
PDFRb-Z (627,47KB)

Sprawozdania za III kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (2,94MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf (4,56MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf (3,90MB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (434,99KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot SP ZOZ.pdf (440,97KB)
PDFRb-NDS sprwozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (357,01KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie, korekta.pdf (294,67KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (479,30KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf (591,38KB)

Sprawozdania za IV kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (3,03MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf (4,49MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf (3,94MB)
PDFRb-28S korekta cz.I.pdf (4,60MB)
PDFRb-28S korekta cz.II.pdf (4,06MB)
PDFRb-28S korekta nr 2 cz.I.pdf (4,60MB)
PDFRb-28S korekta nr 2 cz.II.pdf (4,15MB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (434,24KB)
PDFRb-N korekta.pdf (438,12KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (342,48KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (652,04KB)
PDFRb-Z korekta.pdf (703,37KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów dot. SP ZOZ.pdf (475,85KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot SP ZOZ dot. SP ZOZ.pdf (631,01KB)
PDFRb-Z korekta dot SP ZOZ.pdf (327,74KB)

Sprawozdania roczne:

PDFRb-UN sprwozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.pdf (253,72KB)
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dot. SP ZOZ.pdf (777,12KB)
PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.pdf (267,93KB)
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań.pdf (561,89KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe, Wydział Finansowo - Budżetowy,
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2013-04-24