Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania publiczne Powiatu

ZADANIA PUBLICZNE POWIATU
(art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

-        edukacji publicznej,

-        promocji i ochrony zdrowia,

-        pomocy społecznej,

-        polityki prorodzinnej,

-        wspierania osób niepełnosprawnych,

-        transportu zbiorowego i dróg publicznych,

-        kultury i ochrony dóbr kultury,

-        kultury fizycznej i turystyki,

-        geodezji, kartografii i katastru,

-        gospodarki nieruchomościami,

-        administracji architektoniczno-budowlanej,

-        gospodarki wodnej,

-        ochrony środowiska i przyrody,

-        rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

-        porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

-        ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

-        przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

-        ochrony praw konsumenta,

-        utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

-        obronności,

-        promocji powiatu,

-        współpracy z organizacjami pozarządowymi

-        wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 2.  Do zadań powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2011
  przez: Agata Goździewicz
 • opublikowano:
  17-08-2011 13:45
  przez: Agata Goździewicz
 • zmodyfikowano:
  10-07-2014 10:48
  przez: Adrian Kasperski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 9177
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl