Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury

UWAGA! DOTYCZY WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane (ustawa z dn. 07.07.2022 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 26.07.2022 poz. 1557)) informujemy, że wszystkie wnioski składane drogą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego powinny być składane WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU e-BUDOWNICTWO.


Powyższe dotyczy:
PB-1 Wniosku o pozwolenie na budowę
PB-2 Zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych
PB-2a Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-3 Wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
PB-4 Zgłoszenia rozbiórki
PB-6 Wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
PB-7 Wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
PB-8 Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
PB-9 Wniosku o przeniesienie decyzji
PB-18 Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 

W związku z powyższym wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem platformy ePUAP z pominięciem portalu e-Budownictwo nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem
PDFoswiaczenie o zapoznaniu sie z projektem.pdf (40,63KB)
DOCXoswiaczenie o zapoznaniu sie z projektem.docx (16,62KB)


Oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania
PDFoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.pdf (138,47KB)
DOCXoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.docx (14,49KB)


Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
PDFwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.pdf (282,22KB)
DOCXwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.docx (17,19KB)


PB-0 Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
(PB-0 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)

DOCXPB-0 wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów.docx (24,29KB)
PDFPB-0 wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów.pdf (279,08KB)


PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-1 wniosek o pozwolenie na budowę.docx (18,48KB)
PDFPB-1 wniosek o pozwolenie na budowę.pdf (291,41KB)


PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2 - obowiązuje od dnia 18.02.2021 r.)
DOCXPB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych.docx (15,94KB)
PDFPB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych.pdf (257,52KB)


PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a - obowiązuje od dnia 05.07.2021 r.)
DOCXPB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.docx (17,42KB)
PDFPB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf (262,76KB)


PB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3 - obowiązuje od dnia 26.02.2021 r.)
DOCXPB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.docx (17,11KB)
PDFPB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.pdf (141,99KB)


PB-4 Zgłoszenie rozbiórki (PB-4 - obowiązuje od dnia 19.02.2021 r.)
DOCXPB-4 Zgłoszenie rozbiórki.docx (17,02KB)
PDFPB-4 Zgłoszenie rozbiórki.pdf (268,87KB)


PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane.docx (16,86KB)
PDFPB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane.pdf (230,55KB)


PB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.docx (16,77KB)
PDFPB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.pdf (179,82KB)


PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-7 wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.docx (15,81KB)
PDFPB-7 wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf (316,58KB)


PB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
PDFPB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.PDF (285,13KB)
PDFPB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.PDF (285,13KB)


PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji (PB-9 - obowiązuje od dnia 20.02.2021 r.)
PDFPB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji.pdf (264,70KB)


PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
(PB-11 - obowiązuje od dnia 20.02.2021 r.)

PDFPB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.pdf (280,77KB)


PB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(PB-13 - obowiązuje od dnia 19.02.2021 r.)

DOCXPB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.docx (16,13KB)
PDFPB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.pdf (250,77KB)


PB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 
(PB-14 - obowiązuje od dnia 17.02.2021 r.)

DOCXPB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.docx (17,02KB)
PDFPB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.PDF (290,24KB)


PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18 - obowiązuje od dnia 17.02.2021 r.)
DOCXPB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.docx (16,47KB)
PDFPB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.PDF (279,01KB)


Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu lub lokali
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu lub lokali v.2.pdf (862,42KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu lub lokali v.2.doc (82,00KB)


Wniosek o wydanie dziennika budowy
DOCwniosek-o-dziennik-budowy.doc (33,00KB)

Uwaga:
Od dnia 27-01-2023 wydanie dziennika budowy następuje przez ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej.

Opłata za wydanie dziennika budowy (będących na stanie organu): 
DB2a – dodatkowy tom  (25 stron) - 10,95 zł
dodatkowe informacje pod nr telefonu 077 450 52 724

 • opłata z tytułu wydania dziennika budowy:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Bank PKO SA w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623


Opłata skarbowa

 • opłata skarbowa z tytułu:
  - pozwolenia na budowę (wydanie, przeniesienie, zmiana)
  - pozwolenia na rozbiórkę
  - pełnomocnictwo
  - zaświadczenie
  - klauzula ostateczności

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Finansowy
Bank PKO BP SA o/Kędzierzyn-Koźle
nr konta: 79 1020 5226 0000 6902 0794 1836
       


W załączonych poniżej plikach znajdują się karty usług z Wydziału Budownictwa i Architektury:

DOCKATALOG USŁUG (305,00KB)
PDFKarta usług nr 1 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych.pdf (226,87KB)
PDFKarta usług nr 2 - Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych.pdf (226,47KB)
PDFKarta usług nr 3 - Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę.pdf (202,15KB)
PDFKarta usług nr 4 - Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych.pdf (205,77KB)
PDFKarta usług nr 5 - Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf (241,42KB)
PDFKarta usług nr 6 - Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.pdf (203,02KB)
PDFKarta usług nr 7 - Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.pdf (229,97KB)
PDFKarta usług nr 8 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.pdf (240,06KB)
PDFKarta usług nr 9 - Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf (234,23KB)
PDFKarta usług nr 10 - Wydawanie dzienników budowy rozbiórki montażu.pdf (217,56KB)
PDFKarta usług nr 11 - Zaświadczenia o samodzielności lokali.pdf (217,02KB)