Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury

U W A G A

Przy podpisywaniu dokumentów podczas wizyty w urzędzie prosimy o używanie własnych długopisów.


Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem
PDFoświadczenie o zapoznaniu się z projektem.pdf
DOCXoświaczenie o zapoznaniu się z projektem.docx


Oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania
PDFoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.pdf
DOCXoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.docx


Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
PDFwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.pdf
DOCXwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.docx


PB-0 Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
(PB-0 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)

DOCXPB-0 wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów.docx
PDFPB-0 wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów.pdf


PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-1 wniosek o pozwolenie na budowę.docx
PDFPB-1 wniosek o pozwolenie na budowę.pdf


PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2 - obowiązuje od dnia 18.02.2021 r.)
DOCXPB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych.docx
PDFPB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych.pdf


PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a - obowiązuje od dnia 05.07.2021 r.)
DOCXPB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.docx
PDFPB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf


PB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3 - obowiązuje od dnia 26.02.2021 r.)
DOCXPB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.docx
PDFPB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.pdf


PB-4 Zgłoszenie rozbiórki (PB-4 - obowiązuje od dnia 19.02.2021 r.)
DOCXPB-4 Zgłoszenie rozbiórki.docx
PDFPB-4 Zgłoszenie rozbiórki.pdf


PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane.docx
PDFPB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane.pdf


PB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.docx
PDFPB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.pdf


PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
DOCXPB-7 wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.docx
PDFPB-7 wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf


PB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8 - obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.)
PDFPB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.PDF
PDFPB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.PDF


PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji (PB-9 - obowiązuje od dnia 20.02.2021 r.)
PDFPB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji.pdf


PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
(PB-11 - obowiązuje od dnia 20.02.2021 r.)

PDFPB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.pdf


PB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(PB-13 - obowiązuje od dnia 19.02.2021 r.)

DOCXPB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.docx
PDFPB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.pdf


PB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 
(PB-14 - obowiązuje od dnia 17.02.2021 r.)

DOCXPB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.docx
PDFPB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.PDF


PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18 - obowiązuje od dnia 17.02.2021 r.)
DOCXPB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.docx
PDFPB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.PDF


Wniosek o wydanie dziennika budowy
DOCwniosek o dziennik budowy.doc

Opłata za wydanie dziennika budowy:
DB2 – duży (19 stron) - 12,71 zł
DB2a
– duży, dodatkowy tom  (25 stron) - 10,95 zł
D1
- budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze (7 stron) - 7,84 zł
D3
– mały (4 strony) – 5,43 zł

 • opłata z tytułu wydania dziennika budowy:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Bank PKO SA w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623


Opłata skarbowa

 • opłata skarbowa z tytułu:
  - pozwolenia na budowę (wydanie, przeniesienie, zmiana)
  - pozwolenia na rozbiórkę
  - pełnomocnictwo
  - zaświadczenie
  - klauzula ostateczności

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Finansowy
Bank PKO BP o/Opole
nr konta: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
         


W załączonych poniżej plikach znajdują się karty usług z Wydziału Budownictwa i Architektury:

DOCKATALOG USŁUG
PDFKarta usług nr 1 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych.pdf
PDFKarta usług nr 2 - Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 3 - Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 4 - Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 5 - Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf
PDFKarta usług nr 6 - Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.pdf
PDFKarta usług nr 7 - Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 8 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 9 - Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 10 - Wydawanie dzienników budowy rozbiórki montażu.pdf
PDFKarta usług nr 11 - Zaświadczenia o samodzielności lokali.pdf