Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Decyzje Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa :

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach z ustawy POŚ

 

Karty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego:
PDFRejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf
ZIPKarty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozie.zip

Zinwentaryzowane na terenie powiatu, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, zostały ujęte w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

System dostępny pod adresem internetowym http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

 

Wnioski i zgłoszenia:

DOCWNIOSEK o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.doc
DOCZGŁOSZENIE faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- trwałe.doc
DOCZGŁOSZENIE faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- nietrwałe.doc
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia dot. UPUL dla lasów.pdf
PDFWniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających umowie międzynarodowej.pdf
PDFWniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających umowie międzynarodowej.pdf
PDFWniosek o wydanie karty wędkarskiej.pdf
PDFWniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.pdf
7ZWnioski dla rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.7z - folder spakowany z wykorzystaniem programu do pakowania 7-Zip


Karty usług: 

PDF1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.pdf
PDF2. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.pdf
PDF3. Zgłoszenie instalacji niewymagajacych uzyskania pozwolenia.pdf
PDF4. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.pdf
PDF5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.pdf
PDF6. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.pdf
PDF7. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
PDF8. Rejestracja zwierząt egzotycznych.pdf
PDF9. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.pdf
PDF10. Wydanie wymiana, wydanie duplikatu karty wędkarskiej.pdf
PDF11. Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych.pdf