Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

PDFFormularz EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków kartoteki budynków lub lokali.pdf (259,10KB)

PDFFormularz P1 - wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf (634,31KB)

PDFFormularz P2 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej.pdf (643,63KB)

PDFFormularz P3 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej.pdf (580,36KB)

PDFFormularz P4 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 w postaci elektronicznej.pdf (579,11KB)

PDFFormularz P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf (567,13KB)

PDFFormularz P6 - wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf (576,02KB)

PDFFormularz P7 - wniosek o udostępnienie innych materiałów.pdf (563,63KB)

Opłaty : zgodnie z cennikiem wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) - stawki opłat podlegają corocznej waloryzacji. Opłatę wnosi się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty drogą mailową.

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania w ewidencji gruntów i budynków:

DOCXWNIOSEK - zmiana adresu zamieszkania.docx (13,09KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych gruntach rolnych:

DOCWNIOSEK - zaświadczenie o gruntach rolnych.doc (25,50KB)

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres osrodek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Formularze dotyczące prac geodezyjnych:

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych_PIERWOTNE.pdf (295,88KB)

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych_UZUPEŁNIAJĄCE.pdf (293,43KB)

XLSZgloszenie pracy geodezyjnej wersja edytowalna.xls (79,00KB)

DOCXZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.docx (20,57KB)

Prace geodezyjne można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej i.Kerg pod adresem: https://ikerg.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Po przekierowaniu na stronę: https://cuw.mapy.opolskie.pl należy założyć konto dla nowego użytkownika (jako osoba prawna) i dokonać próby zgłoszenia pracy w PODGiK w Kędzierzynie - Koźlu, a następnie skontaktować się z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu pod nr telefonu 77 4052794 w celu weryfikacji konta. 

Wniosek o dostęp do portalu i.Kerg należy składać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną:

DOCXWniosek iKerg.docx (13,75KB)

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub złożyć za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszenia można również składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres m.mika@powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

Operaty techniczne w postaci elektronicznej wraz z plikami do modyfikacji baz danych (pliki w formacie GML wraz z plikiem tekstowym ze współrzędnymi punktów) należy przesyłać  na adres j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub uzgodnić pod numerem telefonu 774052794.

 

NARADY KOORDYNACYJNE

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.

Prowadzenie narad: 

Narady koordynacyjne są przeprowadzane elektronicznie za pomocą aplikacji internetowej iNarady.

W celu złożenia wniosku o zwołanie narady koordynacyjnej  należy założyć  indywidualne konto w aplikacji iProjektant dostępnej pod adresem: https://iprojektant.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Po przekierowaniu na stronę: https://cuw.mapy.opolskie.pl należy założyć konto dla nowego użytkownika (jako osoba prawna) i skontaktować się z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu pod nr telefonu 77 4052792 w celu weryfikacji konta.

Wymagane dokumenty i pliki:

- mapa do celów projektowych w formacie pdf,

- plik projektu w formacie pdf, sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,

- plik dxf z projektowanym przebiegiem sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych płaskich (układ 2000 strefa 6).

Dodatkowe dokumenty:

- uzgodnienia branżowe,

-  pełnomocnictwo Inwestora wraz z dowodem jego opłaty na rzecz Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu (nr konta  79 1020 5226 0000 6902 0794 1836  PKO BP S.A. o/K-Koźle).

Terminy narad koordynacyjnych:

PDFTERMINY NARAD KOORDYNACYJNYCH 2024 II PÓŁROCZE.pdf (99,85KB)

 
W załączonych poniżej plikach znajdują się karty pozostałych usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
DOCKATALOG USŁUG - Geodezja.doc (29,50KB)
DOCkarta usług (315,50KB)
DOCkarta usług (316,00KB)
DOCkarta usług (315,50KB)
DOCkarta usług (315,00KB)
DOCkarta usług (317,00KB)
DOCkarta usług (313,50KB)
DOCkarta usług (320,00KB)
DOCkarta usług (316,00KB)
DOCkarta usług (320,50KB)
DOCkarta usług (315,00KB)