Przejdź do treści strony WCAG

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

PDFFormularz P – dane wnioskodawcy, wskazanie materiałów i sposobu ich udostępnienia.pdf
PDFFormularz P1 – wniosek o udostępnienie zbiorów danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.pdf
PDFFormularz P3 – wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapa zasadniczej.pdf
PDFFormularz P4 – wniosek o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf
PDFFormularz P8 – wniosek o udostępnienie innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf


PDFFormularz EGiB – wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf

UWAGA: do formularzy P1, P3, P4 i P8 należy obowiązkowo dołączyć formularz P.

 

Pozostałe formularze:

PDFwniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.pdf

PDFzawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, kartograficznych.pdf
PDFzgłoszenie prac geodezyjnych.pdf

 

Format wymiany danych - GIV:

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8253/komunikaty-informacje-podgik-rozporzadzenie-mswia-dzu-nr-263-poz-1572.html

Opłaty :
PDFOplaty_ewidencje.pdf
PDFWysokość opłat za mapy.pdf

Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2020 rok:

PDFZESTAWIENIE TERMINÓW NARAD KOORDYNACYJNYCH II półrocze.pdf
PDFZestawienie narad koordynacyjnych I półrocze 2020.pdf

 

Wniosek na naradę koordynacyjną:

DOCXwniosek ZUD nowy.docx
Dokumentacje należy składać w Wydziale Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości,  ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

 


 

DOCpunkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty  usług z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
DOCKATALOG USŁUG - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCKarta usług 11 - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.doc
DOCKarta usług 12 - udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.doc
DOCKarta usług 13 - wydawanie wyrysów i wypisów.doc
DOCkarta usług
DOCkarta usług