Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

PDFFormularz EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, kartoteki budynków lub lokali.pdf

PDFFormularz P1 - wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFFormularz P2 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P3 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P4 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf

PDFFormularz P6 - wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf

PDFFormularz P7 - wniosek o udostępnienie innych materiałów.pdf

Opłaty : zgodnie z cennikiem wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) - stawki opłat podlegają corocznej waloryzacji. Opłatę wnosi się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty drogą mailową.

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania w ewidencji gruntów i budynków:

DOCXWNIOSEK - zmiana adresu zamieszkania.docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych gruntach rolnych:

DOCWNIOSEK - zaświadczenie o gruntach rolnych.doc

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres osrodek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Formularze dotyczące prac geodezyjnych:

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (pierwotne).pdf

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf

XLSXZgłoszenie prac geodezyjnych (wersja edytowalna).xlsx

DOCXZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.docx

Prace geodezyjne można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej i.Kerg pod adresem: https://ikerg.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Po przekierowaniu na stronę: https://cuw.mapy.opolskie.pl należy założyć konto dla nowego użytkownika (jako osoba prawna) i skontaktować się z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu pod nr telefonu 77 4052794 w celu weryfikacji konta.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszenia można również składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres m.mika@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl. 

 

Operaty techniczne w postaci elektronicznej wraz z plikami do modyfikacji baz danych należy przesyłać  na adres j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub uzgodnić pod numerem telefonu 77 4052794.

Przekazywanie plików do aktualizacji baz danych zasobu (dla wykonawców prac geodezyjnych):

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8253/komunikaty-informacje-podgik-rozporzadzenie-mswia-dzu-nr-263-poz-1572.html

Pliki modyfikujące bazy danych należy przesyłać na adres mapa@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 

NARADY KOORDYNACYJNE

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.

   w sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.

Prowadzenie narad: 

Od miesiąca maja 2021 roku narady koordynacyjne są przeprowadzane elektronicznie za pomocą aplikacji internetowej: https://inarady.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

W celu złożenia wniosku o zwołanie narady koordynacyjnej  należy założyć  indywidualne konto w aplikacji: 

https://iprojektant.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl (uwierzytelnienie konta wymaga weryfikacji - w tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości pod nr telefonu 77 4052795 lub 77 4052792).

Zostaną Państwo przekierowani na stronę: https://cuw.mapy.opolskie.pl. Prosimy o zapoznanie się z aplikacją i przesyłanie dokumentacji tą drogą.

Wymagane dokumenty i pliki:

- mapa do celów projektowych w formacie pdf,

- plik projektu na podkładzie mapowym pdf,

- plik projektu w formacie dxf w obowiązującym układzie współrzędnych   geodezyjnych płaskich  (2000 strefa 6).

Dodatkowe dokumenty:

- uzgodnienia branżowe,

-  pełnomocnictwo Inwestora wraz z dowodem jego opłaty na rzecz Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu (nr konta  02 1020 3668 0000 5702 0264 3229  PKO S.A. o/K-Koźle).

Terminy narad koordynacyjnych:

PDFTERMINY NARAD KOORDYNACYJNYCH 2022 I PÓŁROCZE.pdf

 


 

DOCpunkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty  usług z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
DOCKATALOG USŁUG - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCKarta usług 11 - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.doc
DOCKarta usług 12 - udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.doc
DOCKarta usług 13 - wydawanie wyrysów i wypisów.doc
DOCkarta usług
DOCkarta usług