Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu, III kadencji

Uchwała Nr 87/396/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała nr 87.396.2017.pdf
PDFzałacznik do uchwały nr 87.396.2017.pdf
PDFKarta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

 


Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
PDFUchwała XII-106-2015.pdf

Uchwała Nr 16/58/2015 z dnia 08.04.2015 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
PDFUchwała numer 16_58_2015.pdf

Uchwała Nr 16/57/2015 z dnia 08.04.2015 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
PDFUchwała numer 16_57_2015.pdf

 


Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFLista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 2015.pdf

PDFUchwała 7-22-2015 z dnia 20 stycznia 2015 r..pdf w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu


PDFzałącznik do uchwały 7-22-2015.pdf
PDFKarta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publi....pdf


PDFprotokoły z posiedzeń rady od 06.11.2012 do 24.04.2014_opt.pdf

 


PDFUchwała Nr XXIV-196-2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-119-2011 w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

PDFUchwała Nr IV-21-2011.pdf - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFuchwała nr 31 - Uchwała Nr 31/152/2011 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

PDFprojekt uchwały - Projekt Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 PDFsprawozdanie Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiau Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 PDFuchwała - Uchwała Nr 36/167/2011 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z załącznikiem (sprawozdanie)

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - PDFogłoszenie
 
Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego ogłasza II nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - PDFOgłoszenie o II naborze.pdf

W załączonym pliku znajduje się lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego : PDFLista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.pdf

PDFUchwała 85-363-20120001.pdf - Uchwała Nr 85/363/2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 września 2012r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

PDFUchwała 125-511-2013.pdf - Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 05 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

PDFUchwała w spr. przeprowadzenia konsultacji dot projektu powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
PDFProjekt uchwały dot. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
DOCSprawozdanie z konsultacji programu Rada Pożytku Publicznego.doc