Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja

 2014 rok
 

PDFUchwała 200-765-2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r."
PDFZałącznik do uchwały 200-765-2014.pdf
PDFUchwała 200-764-2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 200-764-2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały 200-764-2014.pdf
PDFUchwała 200-763-2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 200-763-2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 200-763-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 200-763-2014.pdf
PDFUchwała 199-762-2014 z dnia 19 listopada 2014r..pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 199-762-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 199-762-2014.pdf
PDFUchwała 198-761-2014 z dnia 14 listopada 2014r.pdf w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na rok 2015
PDFUchwała 198-760-2014 z dnia 14 listopada 2014r.pdf w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała 198-759-2014 z dnia 14 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 198-758-2014 z dnia 14 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 198-758-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 198-758-2014.pdf
PDFUchwała 197-757-2014 z dnia 06 listopada 2014r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej
PDFZałącznik do uchwały 197-757-2014.pdf
PDFUchwała 197-756-2014 z dnia 06 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 197-755-2014 z dnia 06 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 197-755-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 197-755-2014.pdf
PDFUchwała 197-754-2014 z dnia 06 listopada 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 197-754-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 197-754-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 197-754-2014.pdf
PDFUchwała 196-753-2014 z dnia 31 października 2014r.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"
PDFUchwała 196-752-2014 z dnia 31 października 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 196-751-2014 z dnia 31 października 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 196-751-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 196-751-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 196-751-2014.pdf
PDFUchwała 196-750-2014 z dnia 31 października 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 196-750-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 196-750-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 196-750-2014.pdf
PDFUchwała 195-749-2014 z dnia 24 października 2014r.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020"
PDFUchwała 195-748-2014 z dnia 24 października 2014 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej
PDFZałącznik do uchwały 195-748-2014.pdf
PDFUchwała 195-747-2014 z dnia 24 października 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 195-747-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 195-747-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 195-747-2014.pdf
PDFUchwała 195-746-2014 z dnia 24 października 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 195-746-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 195-746-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 195-746-2014.pdf
PDFUchwała Nr 194-745-2014 z dnia 15 października 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 194-744-2014 z dnia 15 pażdziernika 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 194-744-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 194-744-2014.pdf
PDFZałacznik nr 1 (tabela nr2) do uchwały 194-744-2014.pdf
PDFUchwała 194-743-2014 z dnia 15 października 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 194-743-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 194-743-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 194-743-2014.pdf
PDFUchwała 193-742-2014 z dnia 06 pażdziernika 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 193-742-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 193-742-2014.pdf
PDFUchwała 192-741-2014 z dnia 30 września 2014r..pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 192-741-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 192-741-2014.pdf
PDFUchwała 192-740-2014 z dnia 30 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 192-739-2014 z dnia 30 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 192-739-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 192-739-2014.pdf
PDFUchwała 192-738-2014 z dnia 30 września 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 192-738-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 192-738-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 192-738-2014.pdf
PDFUchwała 191-737-2014 z dnia 23 września 2014r.pdf w sprawie przekazania chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, celem zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie zimowym 2014/2015
PDFUchwała 191-736-2014 wraz z załącznikami z dnia 23 września 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętzrnych w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych
PDFUchwała 191-735-2014 z dnia 23 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 191-735-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 191-753-2014.pdf
PDFUchwała 190-734-2014 z dnia 16 września 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1834 O relacji "droga przez wieś Łowkowice" kategorii drogi powiatowej
PDFUchwała 190-733-2014 z dnia 16 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 190-732-2014 z dnia 16 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 190-732-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 190-732-2014.pdf
PDFUchwała 190-731-2014 z dnia 16 września 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 190-731-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 190-731-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 190-731-2014.pdf
PDFUchwała 189-730-2014 z dnia 09 września 2014r.pdf zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Koizelskiego
PDFUchwała 189-729-2014 z dnia 09 września 2014r.pdf w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2015 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 189-729-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 189-729--2014.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały 189-729-2014.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały 189-729-2014.pdf
PDFUchwała 189-728-2014 z dnia 09 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 189-727-2014 z dnia 09 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 189-727-2014.pdf
PDFZałącznik do uchwały 189-727-2014.pdf
PDFUchwała 189-726-2014 z dnia 09 września 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 189-726-2014.pdf
PDFZałączniki nr 1 do uchwały 189-726-2014.pdf
PDFZałączniki nr 2 do uchwały 189-726-2014.pdf
PDFUchwała 188-725-2014 z dnia 02 września 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 188-724-2014 z dnia 02 września 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 188-724-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 188-724-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 188-724-2014.pdf
PDFUchwała 187-723-2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwałyu 187-723-2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 187-723-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 187-723-2014.pdf
PDFUchwała 186-722-2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2014/2015 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie - Koźlu kształcenia w zawodzie: fototechnik - 343104
PDFUchwała 186-721-2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.pdf w sprawie informacji Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2014 roku
PDFZałącznik spis treści do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 - dochody 2014 do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wydatki 2014 do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 3 - inwestycje i remonty 2014 do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 4 SP ZOZ 2014 do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 5a -WPF za I półrocze 2014r. do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 5b przedsięwzięcia za 2014 do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFZałącznik nr 6 do informacji do uchwały 186-721-2014.pdf
PDFUchwała 186-720-2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 r.
PDFUzasadnienie do uchwały 186-720-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 186-720-2014.pdf
PDFUchwała 186-719-2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014r.
PDFUzasadnienie do uchwały 186-719-2014.pdf
PDFZałacznik nr 1 do uchwały 186-719-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 186-719-2014.pdf
PDFUchwała 186-718-2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
PDFUchwała 185-717-2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (dotyczy Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu)
PDFUchwała 185-716-2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.pdf w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (dotyczy Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu)
PDFUchwała 184-715-2014 z dnia 05 sierpnia 2014r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej
PDFZałącznik do uchwały 184-715-2014.pdf
PDFUchwała 184-714-2014 z dnia 05 sierpnia 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1255 O relacji: Zawada - Buława - Pisarzowice kategorii drogi powiatowej
PDFUchwała 184-713-2014 z dnia 05 sierpnia 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
PDFUchwała 184-712-2014 z dnia 05 sierpnia 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014r.
PDFUzasadnienie do uchwały 184-712-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 184-712-2014.pdf
PDFUchwała 184-711-2014 z dnia 05 sierpnia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2014r.
PDFUzasadnienie do uchwały 184-711-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 184-711-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 184-711-2014.pdf
PDFUchwała 183-710-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w ramach Projektu "PO KLucz do biznesu 2!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 183-709-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w ramach Projektu "PO KLucz do biznesu 2!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 183-708-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "bez ... ROBOTNI!" - Poddziałanie 6.1.3 POKL
PDFUchwała 183-707-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "bez ... ROBOTNI!" - Poddziałanie 6.1.3 POKL
PDFUchwała 183-706-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2276 O ulicy Budowlanych w Strzelcach Opolskich i drogi nr 2277 O ulicy Budowlanych - boczna w Strzelcach Opolskich kategorii drogi powiatowej
PDFUchwała 183-705-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014r.
PDFUzasadnienie do uchwały 183-705-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 183-705-2014.pdf
PDFUchwała 183-704-2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2014r.
PDFUzasadnienie do uchwały 183-704-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 183-704-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 183-704-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały 183-704-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały 183-704-2014.pdf
PDFUchwała 182-703-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf w sprawie upoważnienia kierowników jednostek oranizacyjnych Powiatu K-Kozielskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
PDFUchwała 182-702-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 182-702-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 182-702-2014.pdf
PDFUchwała 182-701-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 182-701-2014.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały 182-701-2014.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały 182-701-2014.pdf
PDFUchwała 182-700-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w K-Koźle
PDFUchwała 182-699-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w K-Koźlu
PDFUchwała 182-698-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf zmieniająca Uchwałę Nr 175/668/2014 Zarządu Powiatu K-Kozielskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-Kozielskiego na rzecz Województwa Opolskiego
PDFUchwała 182-697-2014 z dnia 09 lipca 2014r.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
PDFUchwała 181-696-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-695-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-694-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-693-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-692-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-691-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-690-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-689-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-688-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 181-687-2014 z dnia 02 lipca 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2031 O ulicy Marii Konopnickiej w Głogówku kategorii drogi powiatowej
PDFUchwała 181-686-2014 z dnia 02 lipca 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 181-686-2014.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 181-686-2014.pdf
PDFUchwała 180-685-2014 z dnia 30 czerwca 2014r0001.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-Kozielskiego
PDFUchwała 179-684-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w K-Koźlu
PDFUchwała 179-683-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w K-Koźlu
PDFUchwała 179-682-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu do składania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych
PDFUchwała 179-681-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf w sprawie  umorzenia nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu przez rodzinę zastępczą________________________
PDFUchwała 179-680-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf zmieniająca Uchwałę Nr 154/600/2010 Zarządu Powiatu K-Kozielskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu K-Kozielskiego
PDFUchwała 179-679-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik do uchwały 179-679-2014.pdf
PDFUchwała 179-678-2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 179-678-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 179-678-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 179-678-2014.pdf
PDFUchwała 178-677-2014 z dnia 11 czerwca 2014.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 178-677-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 178-677-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 178-677-2014.pdf
PDFUchwała 178-676-2014 z dnia 11 czerwca 2014.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 178-676-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 178-676-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2- do uchwały 178-676-2014.pdf
PDFUchwała 177-675-2014 z dnia 04 czerwca 2014r.pdf w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
PDFUchwała Nr 177-674-2014 z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok.pdf- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały nr 177-674-2014 z dn.04 czerwca 2014r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały r 177-674-2014.pdf
PDFUchwała nr 177-673-2014 z dn. 04 czerwca 2014 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok.pdf- w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzysko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały nr 177-673-2014 z dn. 04 czerwca 2014r..pdf
PDFZałacznik nr 1 do Uchwały nr 177-673-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 177-673-2014.pdf
PDFUchwała 176-672-2014 z dnia 27 maja 2014r.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w K-Koźlu
PDFZałącznik do uchwały 176-672-2014.pdf
PDFUchwała 176-671-2014 z dnia 27 maja 2014r.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w K-Koźlu
PDFZałącznik do uchwały 176-671-2014.pdf

 DOCUchwała nr 176-670-2014 z dnia 27 maja 2014r..doc - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kedzierzysko-Kozielskiego na 2014 rok
DOCUzasadnienie do Uchwały 176-670-2014.doc
 XLSZałącznik nr 1 do Uchwały 176-670-2014.xls 

PDFUchwała 175-669-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 175-668-2014 z nia 15 maja 2014r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rzecz Województwa Opolskiego
PDFUchwała 175-667-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle"
PDFUchwała 175-666-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu Ryszarda Więcka do podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją w ramach Programu "ERASMUS+"
PDFUchwała 175-665-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZałącznik do uchwały 175-665-2014.pdf
PDFUchwała 175-664-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 175-663-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 175-663-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 175-663-2014.pdf
PDFUchwała 175-662-2014 z dnia 15 maja 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUzasadnienie do uchwały 175-662-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 175-662-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 175-662-2014.pdf
PDFUchwała 173-661-2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 173-661-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 173-661-2014.pdf
PDFUchwała 173-660-2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 173-660-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 173-660-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 173-660-2014.pdf
PDFUchwała 172-659-2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.pdf w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny 2014/2015
PDFZałącznik do uchwały 172-659-2014.pdf
PDFUchwała 172-658-2014 z dnia 16 kwietnia 2014.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 172-658-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 172-658-2014.pdf
PDFUchwała 172-657-2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 172-657-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 172-657-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 172-657-2014.pdf
PDFUchwała 171-656-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "bez...ROBOTNI!" - Poddziałanie 6.1.3. POKL 
PDFUchwała 171-655-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "PO KLucz do biznesu 2!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 171-654-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskigo w ramach Projektu "Wykorzystaj szanse..." - Poddziałanie 6.1.1.POKL
PDFUchwała 171-653-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZałącznik do uchwały 171-653-2014.pdf
PDFUchwała 171-652-2014 z dnia 02 kwietnia 2014.pdf w sprawie upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu do podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją w ramach Programu ERASMUS +
PDFUchwała 171-651-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 171-651-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 171-651-2014.pdf
PDFUchwała 171-650-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 171-650-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 171-650-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 171-650-2014.pdf
PDFUchwała 171-649-2014 z dnia 02 kwietnia 2014r.pdf  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik do uchwały 171-649-2014.pdf
PDFUchwała 170-648-2014 z dnia 26 marca 2014r.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2013 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 170-648-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 3a do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 3b do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFZałącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
PDFStan Mienia Powiatu 2013.pdf
PDFUchwała 170-647-2014 z dnia 26 marca 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUzasadnienie do uchwały 170-647-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 170-647-2014.pdf
PDFUchwała 170-646-2014 z dnia 26 marca 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 170-646-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 170-646-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 170-646-2014.pdf
PDFUchwała 169-645-2014 z dnia 19 marca 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 169-644-2014 z dnia 19 marca 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 169-644-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 169-644-2014.pdf
PDFUchwała 169-643-2014 z dnia 19 marca 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 169-643-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 169-643-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 169-643-2014.pdf
PDFUchwała 168-642-2014 z dnia 12 marca 2014r.pdf w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
PDFUzasadnienie do uchwały 168-642-2014r.pdf
PDFUchwała 168-641-2014 z dnia 12 marca 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 168-641-2014.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 168-641-2014.pdf
PDFUchwała 168-640-2014 z dnia 12 marca 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 168-640-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 168-640-2014.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 168-640-2014.pdf
PDFUchwała 167-639-2014 z dnia 05 marca 2014r.pdf w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego na 2014 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 167-639-2014.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 167-639-2014.pdf
PDFUchwała 167-638-2014 z dnia 05 marca 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 167-638-2014.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały 167-638-2014.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 167-638-2014.pdf
PDFUchwała 165-637-2014 z dnia 19 luty 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 165-636-2014 z dnia 19 lutego 2014r.pdf w sprawie powołania pani Aurelii Stępień na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 165-635-2014 z dnia 19 lutego 2014r.pdf w sprawie ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
PDFZałączniki Nr 1,2,3 do uchwały 165-635-2014.pdf
PDFUchwała 165-634-2014 z dnia 19 lutego 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 165-634-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 165-634-2014.pdf
PDFUchwała 165-633-2014 z dnia 19 lutego 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 165-633-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 165-633-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 165-633-2014.pdf
PDFUchwała 164-632-2014 z dnia 12 lutego 2014r..pdf w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle"
PDFUchwała 163-631-2014 z dnia 10 lutego 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014r
PDFUzasadnienie do Uchwały 163-631-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 163-631-2014.pdf
PDFUchwała 163-630-2014 z dnia 10 lutego 2014r0001.pdf w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 162-629-2014 z dnia 05 lutego 2014r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Kwiatowej w Brzeźcach
PDFUchwała 162-628-2014 z dnia 05 lutego 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 162-628-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 162-628-2014.pdf
PDFUchwała 162-627-2014 z dnia 05 lutego 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 162-627-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 162-627-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały 162-627-2014.pdf
PDFUchwała 162-626-2014 z dnia 05 lutego 2014r.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 161-625-2014 z dnia 29 stycznia 2014r.pdf w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 161-624-2014 z dnia 29 stycznia 2014r.pdf w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu Pani Ingrydy Domek
PDFUchwała 161-623-2014 z dnia 29 stycznia 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 161-623-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 161-623-2014.pdf
PDFUchwała 160-622-2014 z dnia 22 stycznia 2014r.pdf w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu
PDFUzasadnienie do uchwały 160-622-2014.pdf
PDFUchwała 160-621-2014 z dnia 22 stycznia 2014r.pdf w sprawie zmain w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUchwała 160-620-2014 z dnia 22 stycznia 2014r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 160-620-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 160-620-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 160-620-2014.pdf
PDFUchwała 159-619-2014 z dnia 15 stycznia 2014r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
PDFUzasadnienie do uchwały 159-619-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 159-619-2014.pdf
PDFUchwała 158-618-2014 z dnia 10 stycznia 2014r.pdf w sprawie zatwierdzenia Zestawienia wydarzeń wraz z przyznanymi kwotami wsparcia przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozileski w 2014 roku
PDFZałącznik do uchwały 158-618-2014.pdf

 

 2013 rok

 

PDFUchwała 156-617-2013 z dnia 31 grudnia 2013r.pdf w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu
PDFUchwała 156-616-2013 z dnia 31 grudnia 2013r.pdf  w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek ogranizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2014
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 cz.I do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 cz.II do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 5 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 6 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 7 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 8 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 9 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 10 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 11 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 12 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 13 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 14 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 15 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 16 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 17 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 18 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 19 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 20 do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 21 (tabela nr 1) do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFZałącznik nr 21 (tabela nr 2) do uchwały 156-616-2013.pdf
PDFUchwała 156-615-2013 z dnia 31 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego na 2013r
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 156-615-2013.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 156-615-2013.pdf
PDFUchwała 155-614-2013 z dnia 18 grudnia 2013r.pdfzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 155-614-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 155-614-2013.pdf
PDFUchwała 155-613-2013 z dnia 18 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUchwała 155-612-2013 z dnia 18 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmain w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  na 2013r
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 155-612-2013.pdf
PDFUzasadnienie do Uchwały 155-612-2013.pdf
PDFUchwała 155-611-2013 z dnia 18 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmain budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego na 2013r
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do Uchwały 155-611-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 155-611-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały 155-611-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały 155-611-2013.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 155-611-2013.pdf
 PDFUchwała Nr 154-610-2013 z dnia 11 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskeigo na 2013r
 PDFUchwała Nr 154-609-2013 z dnia 11 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego w 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 154-609-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały 154-609-2013.pdf
PDFUchwała 153-608-2013 z dnia 5 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUchwała 153-607-2013 z dnia 5 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 153-607-2013.pdf
PDFZałącznik do Uchwały 153-607-2013.pdf
PDFUchwała 153-606-2013 z dnia 5 grudnia 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 153-606-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 153-606-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały 153-606-2013.pdf
PDFUchwała 125-605-2013 z dnia 27 listopada 2013r.pdf w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
PDFUchwała 152-604-2013 z dnia 27 listopada 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUchwała 152-603-2013 z dnia 27 listopada 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 152-603-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 152-603-2013.pdf
PDFUchwała 151-602-2013 z dnia 20 listopada 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 151-602-2013.pdf
PDFZałącznik do Uchwały 151-602-2013.pdf
PDFUchwała 151-601-2013 z dnia 20 listopada 2013r.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014r."
PDFSprawozdanie.pdf
PDFUchwała 150-600-2013 z dnia 13 listopada 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 150-600-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 150-600-2013.pdf
PDFUchwała 150-599-2013 z dnia 13 listopada 2013r.pdf w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2014
PDFProjekt.pdf
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 4 i 5.pdf
PDFZałącznik nr 6.pdf
PDFUchwała 150-598-2013 z dnia 13 listopada 2013r.pdf w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
PDFProjekt.pdf
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFObjaśnienia.pdf
PDFUchwała 148-597-2013 z dnia 04 listopada 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUchwała 147-596-2013 z dnia 30 października 2013r.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014r
PDFUchwała 147-595-2013 z dnia 30 października 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUchwała 147-594-2013 z dnia 30 października 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 147-594-2013.pdf
PDFZałącznik do Uchwały 147-594-2013.pdf
PDFUchwała 147-593-2013 z dnia 30 pażdziernika 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do Uchwały 147-593-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 tabela nr 1 do uchwały 147-593-2013.pdf
PDFZałacznik nr 1 tabela nr 2 do uchwały 147-593-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 tabela nr 1 do uchwały 147-593-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 tabela nr 2 do uchwały 147-593-2013.pdf
PDFUchwała 147-592-2013 z dnia 30 października 2013r.pdf w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K-Koźlu
PDFUchwała 145-591-2013 z dnia 22 października 2013r.pdf w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K-Koźlu Pana Andrzeja Mazura
PDFUchwała 145-590-2013 z dnia 22 października 2013r.pdf w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
PDFUchwała 145-589-2013 z dnia 22 pażdziernika 2013r.pdf  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUchwała 145-588-2013 z dnia 22 października 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFUzasadnienie do uchwały 145-588-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 145-588-2013.pdf
PDFUchwała 145-587-2013 z dnia 22 pażdziernika 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Parkowej, Dębowej i Okrężnej w Starej Kuźni
PDFUchwała 145-586-2013 z dnia 22 października 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu drogi gminnej o znaczeniu lokalnym (ul. Parkowa) w Długomiłowicach
PDFUchwała 144-585-2013 z dnia 16 października 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała Nr 144-584-2013 z dnia 16 października 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 144-584-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały 144-584-2013.pdf
PDFUchwała 144-583-2013 z dnia 16 października 2013r.pdf w sprawie zmain budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 144-583-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały 144-583-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały 144-583-2013.pdf
PDFUchwała 143-582-2013 z dnia 09 października 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 143-581-2013 z dnia 09 października 2013r.pdfw sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 143-581-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały 143-581-2013.pdf
PDFUchwała 143-580-2013 z dnia 09 października 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 143-580-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały 143-580-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały 143-580-2013.pdf
PDFUchwała Nr 142-579-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu po zmianach struktury organizacyjnej
PDFUchwała Nr 142-578-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Wojewodą Opolskim, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
PDFUchwała Nr 142-577-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
PDFUchwała Nr 142-576-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 142-576-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały 142-576-2013.pdf
PDFUchwała Nr 142-575-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała Nr 142-574-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 142-574-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 142-574-2013.pdf
PDFUchwała Nr 142-573-2013 z dnia 25 września 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileksiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 142-573-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 142-573-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały 142-573-2013.pdf
PDFUchwała Nr 141-572-2013 z dnia 18 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała Nr 141-571-2013 z dnia 18 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUzasadnienie do Uchwały 141-571-2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 141-571-2013.pdf
PDFUchwała Nr 141-570-2013 z dnia 18 września 2013r.pdf w sprawie przekazania chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, celem zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie zimowym 2013/2014
PDFUchwała Nr 140-569-2013 z dnia 11 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFUchwała Nr 140-568-2013 z dnia 11 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFUzasadnienie do Uchwały Nr 140-568-2013.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały 140-568-2013.pdf
PDFUchwała 139-567-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/584/2006 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 marca 2006 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 139-566-2013 z dnia 04 września 2013r.pdfw sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2014r.
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały139-566-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały 139-566-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały 139-566-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do uchwały 139-566-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf
PDFUchwała 139-565-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFUchwała 139-564-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały 139-564-2013 z dnia 04 września 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 138-563-2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opniii dla przebiegu drogi gminnej o znaczeniu lokalnym (ul. Tęczowej) w Większycach
PDFUchwała Nr 138-562-2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu drogi gminnej o znaczeniu lokalnym (ul. Sportowej) w Większycach
PDFUchwała Nr 138-561-2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu drogi gminnej o znaczeniu lokalnym (ul. Pogodnej) w Większycach
PDFUchwała Nr 138-560-2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFUzasadnienie do uchwały 138-560-2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 138-560-2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 137-559-2013 z dnia 23 sierpnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała Nr 136-558-2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia przez kierownika - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała Nr 136-557-2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela w drodze umowy cesji na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała Nr 136-556-2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 136-556-2013.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 136-556-2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 136-555-2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.pdf w sprawie informacji Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2013 roku
PDFZałącznik do uchwały 136-555-2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. - Spis treści.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 136-555-2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały136-555-2013.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały 136-555-2013.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały 136-555-2013.pdf
PDFZałącznik nr 5a do uchwały 136-555-2013.pdf
PDFUchwała Nr 135-554-2013 z dnia 09 sierpnia 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik Nr 1 do uchwały 135-554-2013.pdf
PDFzałącznik Nr 2 do uchwały 135-554-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 135-554-2013 z dnia 09 sierpnia 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 135-553-2013 z dnia 09 sierpnia 2013r.pdf  w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (dotyczy Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu)
PDFUchwała Nr 135-552-2013 z dnia 09 sierpnia 2013r.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała Nr 134-551-2013 z dnia 01 sierpnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFzałącznik nr 1 do uchwały 134-551-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 134-551-2013.pdf
PDFUchwała Nr 134-550-2013 z dnia 01 sierpnia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi nr 1828 O położonej w Kamionku gmina Gogolin
PDFUchwała Nr 134-549-2013 z dnia 01 sierpnia 2013r.pdf w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu
PDFUchwała Nr 134-548-2013 z dnia 01 sierpnia 2013r.pdf W sprawie odmowy umorzenia zaległej odpłatności Państwa --------------------------  za pobyt córki  -------------------  w rodzinie zastępczej
PDFUchwała Nr 133-547-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.
PDFUchwała Nr 133-546-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r
PDFzałącznik nr 1 do uchwały 133-546-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały Nr 133-546-2013.pdf
PDFUchwała 133-545-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 133-544-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 133-543-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 133-542-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 133-541-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 133-540-2013 z dnia 25 lipca 2013r.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 132-539-2013 z dnia 15 lipca 2013r..pdf zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji,,Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie - Koźlu”
PDFUchwała 132-538-2013 z dnia 15 lipca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 132-537-2013 z dnia 15 lipca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik do uchwały 132-537-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 132-537-2013.pdf
PDFUchwała 132-536-2013 z dnia 15 lipca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela w drodze umowy cesji na realizację zobowiązań  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
PDFUchwała 131-535-2013 z dnia 10 lipca 2013r.pdf  w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik do uchwały 131-535-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 131-535-2013.pdf
PDFUchwała 131-534-2013 z dnia 10 lipca 2013r..pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik nr 1 do uchwały 131-534-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 131-534-2013.pdf
 PDFUchwała Nr 130.533.2013 z dnia 03 lipca 2013r.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 130-532-2013 z dnia 03 lipca 2013r.pdf w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała Nr 130.531.2013 z 03.07.2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 130-530-2013 z dnia 03 lipca 2013r.pdf  w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik nr 1 do uchwały 130-530-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 130-530-2013.pdf
PDFUchwała 130-529-2013 z dnia 03 lipca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik nr 1 i 2 do uchwały 130-529-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 130-529-2013.pdf
DOCUchwała 129-528-2013 z dnia 25 czerwca 2013r.doc w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik do uchwały 129-528-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 129-528-2013.pdf

PDFUchwała 129-527-2013 z dnia 25 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 129-527-2013.pdf
PDFzałącznik 2 do uchwały 129-527-2013.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały 129-527-2013.pdf

PDFUchwała 129-526-2013 z dnia 25 czerwca 2013r.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 129-525-2013 z dnia 25 czerwca 2013r.pdf  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki
PDFUchwała 129-524-2013 z dnia 25 czerwca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji,Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie - Koźlu”
PDFUchwała 128-523-2013 z dnia 18 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżeciePowiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 128-522-2013 z dnia 18 czerwca 2013r.pdf w sprawie zaopiniowania projektu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2013- 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020
PDFUchwała 128-521-2013 z dnia 18 czerwca 2013r.pdf w sprawie powołania komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II  i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu
PDFUchwała 127-520-2013 z dnia 13 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 127-520-2013.pdf
PDFUchwała 126-519-2013 z dnia 12 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 126-518-2013 z dnia 12 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 126-518-2013.pdf
PDFUchwała 126-517-2013 z dnia 12 czerwca 2013r.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w postępowaniu kasacyjnym
PDFUchwała 125-516-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/584/2006 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 07 marca 2006r. w sprawie zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
PDFzałącznik do uchwały 125-516-2013.pdf
PDFUchwała 125-515-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.”
PDFzałącznik do uchwały 125-515-2013.pdf
PDFUchwała 125-514-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf zmieniająca Uchwałę w sprawie użyczenia stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego nieruchomości zabudowanej budynkiem na rzecz Powiatowego Zarządu Oświaty
PDFUchwała 125-513-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
PDFUchwała 125-512-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie zaopiniowania projektu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
PDFUchwała 125-511-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
PDFUchwała 125-510-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie - Koźlu
PDFzałącznik do uchwały 125-510-2013.pdf
PDFUchwała 125-509-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 125-508-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 125-508-2013.pdf
PDFUchwała 125-507-2013 z dnia 5 czerwca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 125-507-2013.pdf
PDFUchwała 124-506-2013 z dnia 29 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 124-506-2013.pdf

PDFUchwała 123-505-2013 z dnia 28 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 123-505-2013.pdf

PDFUchwała 123-504-2013 z dnia 28 maja 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 123-504-2013.pdf
PDFUchwała 122-503-2013 z dnia 23 maja 2013r.pdf zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
PDFUchwała 122-502-2013 z dnia 23 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 122-501-2013 z dnia 23 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 122-501-2013.pdf
PDFUchwała 122-500-2013 z dnia 23 maja 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 122-500-2013.pdf
PDFUchwała 121-499-2013 z dnia 13 maja 2013r.pdf w sprawie oddalenia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego
PDFUchwała 121-498-2013 z dnia 13 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 121-497-2013 z dnia 13 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 121-497-2013.pdf
PDFUchwała 121-496-2013 z dnia 13 maja 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 121-496-2013.pdf
PDFUchwała 120-495-2013 z dnia 9 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 120-495-2013.pdf
PDFUchwała 119-494-2013 z dnia 7 maja 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 119-494-2013.pdf
PDFUchwała 119-493-2013 z dnia 7 maja 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 119-493-2013.pdf
PDFUchwała 118-492-2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.”
PDFUchwała 118-491-2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.pdf w sprawie zatrudnienia kierownika – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu
PDFUchwała 118-490-2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 118-489-2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 118-489-2013.pdf
PDFUchwała 117-488-2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.pdf w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 117-488-2013.pdf
PDFUchwała 117-487-2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.pdf w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 9
PDFUchwała 117-486-2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 117-485-2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 117-485-2013.pdf
PDFUchwała 117-484-2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.pdfw sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 117-484-2013.pdf
PDFUchwała 116-483-2013 z dnia 28 marca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 116-482-2013 z dnia 27 marca 2013r.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
PDFUchwała 116-481-2013 z dnia 27 marca 2013r.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Wojewodą Opolskim, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
PDFUchwała 116-480-2013 z dnia 27 marca 2013r.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
PDFUchwała 116-479-2013 z dnia 27 marca 2013r.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałacznik 1 do uchwały 116-479-2013.pdf
PDFUchwała 116-478-2013 z dnia 27 marca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 116-478-2013.pdf
PDFUchwała 116-477-2013 z dnia 27 marca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 116-477-2013.pdf
PDFUchwała 115-477-2013 z dnia 19 marca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 115-476-2013 z dnia 19 marca 2013r.pdf  w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2012 rok
PDFzałącznik 1-7 do uchwały 115-476-2013.pdf
PDFzałącznik 8-10 cz. 1 do uchwały 115-476-2013.pdf
PDFzałącznik 10 cz. 2 do uchwały 115-476-2013.pdf
PDFzałącznik 10 cz. 3 do uchwały 115-476-2013.pdf
PDFUchwała 114-475-2013 z dnia 11 marca 2013r.pdf w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego
PDFUchwała 114-474-2013 z dnia 11 marca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 114-473-2013 z dnia 11 marca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 114-472-2013 z dnia 11 marca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 114-472-2013.pdf
PDFUchwała 113-471-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów użyczenia nieruchomości
PDFUchwała 113-470-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFUchwała 113-469-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFzałącznik 1 do uchwały 113-469-2013.pdf
PDFUchwała 113-468-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny 2013/2014
PDFzałącznik do uchwały 113-468-2013.pdf
PDFUchwała 113-467-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2013/2014 w Technikum nr 4 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 311930
PDFUchwała 113-466-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa st. bryg. mgr inż. Januszowi Chomiakowi
PDFUchwała 113-465-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 113-464-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 113-464-2013.pdf
PDFUchwała 113-463-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 113-463-2013.pdf
PDFUchwała 113-462-2013 z dnia 6 marca 2013r.pdf w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki dla SP ZOZ
PDFzałącznik do uchwały 113-462-2013.pdf
PDFUchwała 112-461-2013 z dnia 25 lutego 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFUchwała 112-460-2013 z dnia 25 lutego 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFUchwała 112-459-2013 z dnia 25 lutego 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFUchwała 112-458-2013 z dnia 25 lutego 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFUchwała 112-457-2013 z dnia 25 lutego 2013r.pdf w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu
PDFUchwała 112-456-2013 z dnia 25 lutego 2013r.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 111-455-2013 z dnia 22 lutego 2013r.pdf w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Zofii Wyrozumskiej
PDFUchwała 111-454-2013 z dnia 22 lutego 2013r.pdf w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Więcek
PDFUchwała 111-453-2013 z dnia 22 lutego 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 109-452-2013 z dnia 13 lutego 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 109-451-2013 z dnia 13 lutego 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 109-451-2013.pdf
PDFUchwała 109-450-2013 z dnia 13 lutego 2013r.pdf  w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-2 do uchwały 109-450-2013.pdf
PDFUchwała 108-449-2013 z dnia 29 stycznia 2013r.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFzałącznik do uchwały 108-449-2013.pdf
PDFUchwała 108-448-2013 z dnia 29 stycznia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFUchwała 108-447-2013 z dnia 29 stycznia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1 do uchwały 108-447-2013.pdf
PDFUchwała 107-446-2013 z dnia 23 stycznia 2013r.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu do podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” dla projektu LEONARDO DA VINCI
PDFUchwała 107-445-2013 z dnia 23 stycznia 2013r.pdf w sprawie przeznaczenia środków na promocję Powiatu
PDFUchwała 107-444-2013 z dnia 23 stycznia 2013r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej 
PDFUchwała 107-443-2013 z dnia 23 stycznia 2013r.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 roku
PDFzałącznik 1 do uchwały 107-443-2013.pdf
PDFUchwała 107-442-2013 z dnia 23 stycznia 2013r.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
PDFzałącznik 1-21 do uchwały 107-442-2013.pdf
PDFUchwała 106-441-2013 z dnia 16 stycznia 2013r.pdf w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu Pana Anatola Majcher