Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2014

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XLIX/363/2013 wraz z załącznikami z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014r.:

ZIPBudżet 2014.zip (1,31MB)

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja oraz Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Koielskiego IV kadencja

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.pdf (524,69KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu K-Kozielskiego za 2014r.pdf (606,38KB)

 

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (2,50MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf (4,31MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf (3,58MB)
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności.pdf (456,01KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (510,19KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (479,23KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności dot.SP ZOZ.pdf (468,67KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf (656,21KB)

Sprawozdania za II kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (5,60MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowyych.pdf (16,55MB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (425,70KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SP ZOZ.pdf (434,67KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (491,42KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (496,92KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf (647,28KB)

Sprawozdania za III kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (2,81MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (7,93MB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (405,03KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (468,05KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (470,50KB)

Sprawozdania za IV kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (3,53MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (9,84MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - korekta.pdf (10,06MB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (642,82KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta.pdf (656,36KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SP ZOZ.pdf (567,79KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf (699,41KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (890,72KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań - korekta.pdf (787,53KB)
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf (882,79KB)

Sprawozdania roczne:

PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst.pdf (319,20KB)
PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst - korekta.pdf (321,64KB)
PDFRb-UN sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.pdf (504,40KB)
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.pdf (793,10KB)
PDFRB-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązń - korekta.pdf (809,70KB)
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dot. SP ZOZ.pdf (963,50KB)