Przejdź do treści strony WCAG

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Starosta Powiatu:
Małgorzata Tudaj
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
pok. 23
tel: 77/40 52 720 (sekretariat)
starosta.jpeg

Starosta Powiatu pełni funkcję kierownika Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i powiatowych służb, inspekcji i straży, organizuje pracę Zarządu Powiatu, kieruje realizacją zadań Starostwa Powiatowego oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.