Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu

Numer konta bankowego do spraw komunikacyjnych: 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623
Numer konta bankowego opłaty skarbowej: 79 1020 5226 0000 6902 0794 1836

Rejestracja pojazdów:

PDFNowe obowiązki dla właścicieli pojazdów od 01.01.2024r.pdf (162,38KB)

PDFWniosek 1 - rejestracja pojazdu.pdf (105,82KB)
PDFwniosek - wtórnik dowodu rejestracyjnego, powolenia czasowego, tablicy rejestracyjnej.pdf (99,70KB)
PDFwniosek - wtórnik dowodu rejestracyjnego, powolenia czasowego, tablicy rejestracyjnej.pdf (99,70KB)
PDFwniosek 3a - dodatkowa tablica do oznaczenia bagażnika.pdf (95,95KB)
PDFWniosek 4 nadanie numeru identyfikacyjnego wykonanie tabliczki zastepczej.pdf (121,55KB)
PDFWniosek 5 - adnotacja VAT,PIT,CIT.pdf (78,73KB)
PDFWniosek 6 - wydanie zaświadczenia.pdf (112,29KB)
PDFWniosek 7 - wpis zastawu rejestrowego.pdf (79,25KB)
PDFWniosek 8 - skreślenie zastawu rejestrowego.pdf (99,42KB)
PDFWniosek 9 - zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.pdf (76,33KB)
PDFWniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf (99,74KB)
PDFZawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf (184,10KB)
PDFZawiadomienie o montażu instalacji do zasilania gazem.pdf (99,81KB)
PDFZawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.pdf (93,35KB)
PDFOświadczenie.pdf (99,46KB)
PDFOświadczenie do czasowego wycofania samochodu osobowgo.pdf (158,00KB)
PDFOświadczenie o rejestracji warunkowej w przypadku braku akcyzy.pdf (321,41KB)
PDFOświadczenie-małżonkowie-wspólność ustawowa.pdf (99,29KB)
PDFOświadczenie za zgodą większości współwłaścicieli.pdf (105,43KB)
PDFOświadczenie za zgodą większości współwłaścicieli do zbycia pojazdu.pdf (99,63KB)
PDFPełnomocnictwo do spraw związanych z rejestracją pojazdu.pdf (200,12KB)

 

Profesjonalna rejestracja pojazdów:

PDFWniosek o wydanie decyzji o profesionalnej rejestracji pojazdów.pdf (207,47KB)
PDFOświadczenie, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy.pdf (175,74KB)
PDFWniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.pdf (200,13KB)
PDFDokument zwrotu blankietów profesjonajnych dowodów rejestracyjnych.pdf (187,68KB)

 

Prawa jazdy:

PDFWniosek o wydanie prawa jazdy.pdf (1,36MB)
PDFOświadczenie - zgoda rodzica.pdf (325,74KB)
PDFWniosek o wydanie przedłużenie ważnosci zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pienieżne.pdf (2,88MB)
PDFWniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.pdf (2,30MB)

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje transportowe:

PDFLO1 wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób.pdf (171,77KB)
PDFLO2 wniosek o zmianę licencji w zakresie przewozu osób.pdf (283,52KB)
PDFLO3 wniosek o wydanie dodatkowego wypisu do licencji w zakresie przewozu osób.pdf (138,13KB)
PDFLO4 wniosek o wydanie wtórnika licencji w zakresie przewozu osób.pdf (280,90KB)
PDFLO5 wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji w zakresie przewozu osób.pdf (167,02KB)
PDFLP1 wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo.pdf (163,84KB)
PDFLP2 wniosek o zmianę licencji na pośrednictwo.pdf (280,25KB)
PDFLP4 wniosek o wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo.pdf (280,12KB)
PDFLP5 wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji na pośrednictwo.pdf (162,79KB)
PDFZ1 wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (191,55KB)
PDFZ2 wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (139,69KB)
PDFZ3 wniosek o wydanie dodatkowego wypisu do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (144,82KB)
PDFZ4 wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (139,68KB)
PDFZ5 wniosek o przeniesienie uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (357,65KB)
PDFOLO załaczniki do wniosku o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób.pdf (281,30KB)
PDFOLP załaczniki do wniosku o udzielenie licencji na pośrednictwo.pdf (256,00KB)
PDFOZ załaczniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (586,46KB)
PDFOLU oświadczenie o utracie.pdf (258,47KB)
PDFWykaz pojazdów.pdf (292,54KB)
DOCWykaz pojazdów.doc (61,00KB)
PDFZrzeczenie się licencji-zezwolenia.pdf (256,11KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów.pdf (230,85KB)
PDFOświadczenie o liczbie osób zatrudnionych.pdf (348,42KB)
PDFoświadczenie o bazie ekspolatacyjnej.pdf (360,87KB)

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (143,99KB)
PDFWniosek o zmianę zaświadczenia.pdf (152,42KB)
PDFWykaz pojazdów.pdf (197,37KB)
PDFOświadczenie o utracie.pdf (258,48KB)

 

Przejazd pojazdów nienormatywnych:

PDFNienormatyw - wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I.pdf (328,14KB)
PDFNienormatyw - wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II.pdf (272,66KB)

 

Instruktorzy nauki jazdy:

PDFWniosek o wpis do ewidencji instruktorów-wykładowców.pdf (133,92KB)
PDFWniosek o przedłużenie legitymacji instruktora.pdf (108,92KB)
PDFWniosek o wtórnik-wymianę legitymacji instruktora.pdf (281,10KB)
PDFOświadczenie o utracie legitymacji.pdf (265,00KB)
PDFOświadczenie o niekaralności instruktora.pdf (24,61KB)

 

Inne:

PDFWniosek o wpis-zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf (295,47KB)

PDFWniosek o o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.pdf (389,39KB)

PDFZawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organiacji ruchu.pdf (78,01KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.pdf (376,87KB)

PDFPełnomocnictwo ogólne.pdf (371,21KB)

PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.pdf (263,25KB)

PDFOświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy prowadzącego OSK.pdf (191,51KB)

 

Karty usług:

PDF001 Rejestracja pojazdów.pdf (217,60KB)
PDF002 Czasowa rejestracja pojazdów.pdf (204,00KB)
PDF003 Wyrejestrowanie pojazdu.pdf (198,97KB)
PDF004 Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu.pdf (179,36KB)
PDF005 Wtórnik dowodu rejestracyjnego.pdf (192,59KB)
PDF006 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy.pdf (188,60KB)
PDF007 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania.pdf (192,14KB)


PDF010 Wtórnik tablicy rejestracyjnej dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika.pdf (198,86KB)
PDF011 Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego.pdf (185,05KB)
PDF012 Nabijanie numerów.pdf (195,74KB)
PDF013 Wpisanie instalacji gazowej.pdf (406,44KB)
PDF014 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf (206,14KB)
PDF015 Zawiadomienie o zmianach konstrukcyjnych.pdf (189,35KB)
PDF016 Usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.pdf (434,22KB)
PDF017 Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy.pdf (185,29KB)
PDF018 Obowiązkowa wymiana prawa jazdy.pdf (185,13KB)
PDF019 Wtórnik prawa jazdy.pdf (185,95KB)
PDF020 Prawo jazdy międzynarodowe.pdf (399,23KB)
PDF021 Wymiana zagranicznego prawa jazdy.pdf (186,78KB)
PDF022 Potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowej.pdf (188,98KB)
PDF023 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.pdf (407,16KB)
PDF024 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.pdf (409,21KB)
PDF025 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.pdf (186,07KB)
PDF026 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.pdf (186,97KB)
PDF027 Udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.pdf (400,27KB)
PDF028 Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf (421,25KB)
PDF029 Zezwolenia na przewóz regularny.pdf (404,29KB)
PDF030 Zezwolenia na przewóz regularny specjalny.pdf (398,25KB)
PDF031 Wydanie zezwolenia kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego.pdf (407,52KB)
PDF032 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf (183,06KB)
PDF033 Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców.pdf (414,03KB)
PDF034 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.pdf (193,24KB)
PDF035 Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.pdf (183,38KB)
PDF036 Opiniowanie i zatwierdzanie projeków organizacji ruchu.pdf (412,61KB)
PDF037 Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.pdf (200,07KB)
PDF038 Profesjonalna Rejestracja Pojazdów.pdf (210,51KB)
PDF039 Karta kwalifikacji kierowcy.pdf (213,24KB)