Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu

Numer konta bankowego do spraw komunikacyjnych: 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623
Numer konta bankowego opłaty skarbowej: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

Rejestracja pojazdów:

PDFWniosek 1 - rejestracja pojazdu.pdf
PDFWniosek 2 - wtórnik dowodu rejestracyjnego, znaku legalizacyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej nowy.pdf
PDFWniosek 3 - wtórnik tablicy, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika.pdf
PDFWniosek 4 - nadanie numeru identyfikacyjnego-wykonanie tabliczki zastępczej.pdf
PDFWniosek 5 - adnotacja VAT,PIT,CIT.pdf
PDFWniosek 6 - wydanie zaświadczenia.pdf
PDFWniosek 7 - wpis zastawu rejestrowego.pdf
PDFWniosek 8 - skreślenie zastawu rejestrowego.pdf
PDFWniosek 9 - zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.pdf
PDFWniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
PDFZawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf
PDFZawiadomienie o montażu instalacji do zasilania gazem.pdf
PDFZawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.pdf
PDFOświadczenie.pdf
PDFOświadczenie do czasowego wycofania samochodu osobowgo.pdf
PDFOświadczenie o rejestracji warunkowej w przypadku braku akcyzy.pdf
PDFOświadczenie-małżonkowie-wspólność ustawowa.pdf
PDFOświadczenie za zgodą większości współwłaścicieli.pdf
PDFOświadczenie za zgodą większości współwłaścicieli do zbycia pojazdu.pdf
PDFPełnomocnictwo do spraw związanych z rejestracją pojazdu.pdf

 

Profesjonalna rejestracja pojazdów:

PDFWniosek o wydanie decyzji o profesionalnej rejestracji pojazdów.pdf
PDFOświadczenie, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy.pdf
PDFWniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.pdf
PDFDokument zwrotu blankietów profesjonajnych dowodów rejestracyjnych.pdf

 

Prawa jazdy:

PDFWniosek o wydanie prawa jazdy.pdf
PDFOświadczenie - zgoda rodzica.pdf
PDFWniosek o wydanie przedłużenie ważnosci zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pienieżne.pdf
PDFWniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.pdf

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje transportowe:

PDFLO1 wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób.pdf
PDFLO2 wniosek o zmianę licencji w zakresie przewozu osób.pdf
PDFLO3 wniosek o wydanie dodatkowego wypisu do licencji w zakresie przewozu osób.pdf
PDFLO4 wniosek o wydanie wtórnika licencji w zakresie przewozu osób.pdf
PDFLO5 wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji w zakresie przewozu osób.pdf
PDFLP1 wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo.pdf
PDFLP2 wniosek o zmianę licencji na pośrednictwo.pdf
PDFLP4 wniosek o wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo.pdf
PDFLP5 wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji na pośrednictwo.pdf
PDFZ1 wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
PDFZ2 wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
PDFZ3 wniosek o wydanie dodatkowego wypisu do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
PDFZ4 wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
PDFZ5 wniosek o przeniesienie uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
PDFOLO załaczniki do wniosku o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób.pdf
PDFOLP załaczniki do wniosku o udzielenie licencji na pośrednictwo.pdf
PDFOZ załaczniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
PDFOLU oświadczenie o utracie.pdf
PDFWykaz pojazdów.pdf
PDFZrzeczenie się licencji-zezwolenia.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów.pdf

 

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFWniosek o zmianę zaświadczenia.pdf
PDFWykaz pojazdów.pdf
PDFOświadczenie o utracie.pdf

 

Przejazd pojazdów nienormatywnych:

PDFNienormatyw - wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I.pdf
PDFNienormatyw - wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II.pdf

 

Instruktorzy nauki jazdy:

PDFWniosek o wpis do ewidencji instruktorów-wykładowców.pdf
PDFWniosek o przedłużenie legitymacji instruktora.pdf
PDFWniosek o wtórnik-wymianę legitymacji instruktora.pdf
PDFOświadczenie o utracie legitymacji.pdf
PDFOświadczenie o niekaralności instruktora.pdf

 

Inne:

PDFWniosek o wpis-zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf

PDFWniosek o o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.pdf

PDFZawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organiacji ruchu.pdf

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.pdf

PDFPełnomocnictwo ogólne.pdf

PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.pdf

PDFOświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy prowadzącego OSK.pdf

 

Karty usług:

PDF001 Rejestracja pojazdów.pdf
PDF002 Czasowa rejestracja pojazdów.pdf
PDF003 Wyrejestrowanie pojazdu.pdf
PDF004 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf
PDF005 Wtórnik dowodu rejestracyjnego.pdf
PDF006 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy.pdf
PDF007 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania.pdf
PDF008 Wtórnik karty pojazdu.pdf
PDF009 Wtórnik nalepki kontrolnej.pdf
PDF010 Wtórnik tablicy rejestracyjnej, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika.pdf
PDF011 Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego.pdf
PDF012 Nabijanie numerów.pdf
PDF013 Wpisanie instalacji gazowej.pdf
PDF014 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
PDF015 Zawiadomienie o zmianach konstrukcyjnych.pdf
PDF016 Usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.pdf
PDF017 Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy.pdf
PDF018 Obowiązkowa wymiana prawa jazdy.pdf
PDF019 Wtórnik prawa jazdy.pdf
PDF020 Prawo jazdy międzynarodowe.pdf
PDF021 Wymiana zagranicznego prawa jazdy.pdf
PDF022 Potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowej.pdf
PDF023 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.pdf
PDF024 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.pdf
PDF025 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.pdf
PDF026 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.pdf
PDF027 Udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.pdf
PDF028 Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf
PDF029 Zezwolenia na przewóz regularny.pdf
PDF030 Zezwolenia na przewóz regularny specjalny.pdf
PDF031 Wydanie zezwolenia kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego.pdf
PDF032 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf
PDF033 Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców.pdf
PDF034 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.pdf
PDF035 Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.pdf
PDF036 Opiniowanie i zatwierdzanie projeków organizacji ruchu.pdf
PDF037 Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.pdf
PDF038 Profesjonalna Rejestracja Pojazdów.pdf
PDF039 Karta kwalifikacji kierowcy.pdf