Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty 2014r.

PDFZarządzenie Nr 1.2014.pdf (12,44MB) z dnia 02 styczeń 2014r. w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych i Procedury windykacji należności

PDFZarządzenie Nr 2.2014.pdf (130,83KB) z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych i Procedury windykacji należności

PDFZarządzenie Nr 3.2014.pdf (270,54KB) z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określania zasad wykorzystania i rozliczania dotacji oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ich rozliczanie 

PDFZarządzenie Nr 4.2014.pdf (1 015,03KB) z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 5.2014.pdf (1,06MB) z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku

PDFZarządzenie Nr 6.2014.pdf (113,58KB) z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie  dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 7.2014.pdf (118,52KB) z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia  średniego, miesięcznego kosztu utrzymania  mieszkańca  domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 8.2014.pdf (511,94KB) z dnia 11 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości

PDFZarządzenie Nr 9.2014.pdf (104,23KB) z dnia 03 kwietnia 2014r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z powodu kumulacji dnia ustawowego wolnego od pracy z tzw. "wolną sobotę"

PDFZarządzenie Nr 10.2014.pdf (158,25KB) z dnia 07 kwietnia 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami

PDFZarządzenie Nr 11.2014.pdf (128,35KB) z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Naboru na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 12.2014.pdf (1,08MB) z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości

PDFZarządzenie Nr 13.2014.pdf (566,38KB) z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PDFZarządzenie Nr 14.2014.pdf (925,37KB) z dnia 07 maja 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia w szkołach publicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego na rok 2014 oraz na jednego ucznia w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 15.2014.pdf (933,42KB) z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym przy ul. Piastowskiej 15 - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 16.2014.pdf (142,92KB) z dnia 20 maja 2014r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 7/2014 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie  ustalenia  średniego, miesięcznego kosztu utrzymania  mieszkańca  domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 17.2014.pdf (871,38KB) z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 18.2014.pdf (590,11KB) z dnia 02 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i Procedury windykacji należności

PDFZarządzenie Nr 19.2014.pdf (139,67KB) z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 20.2014.pdf (52,72KB) z dnia 20 czerwca 2014r. do użytku wewnętrznego

PDFZarządzenie Nr 21.2014.pdf (141,93KB) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność użytkową materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

PDFZarządzenie Nr 22.2014.pdf (432,19KB) z dnia 24 września 2014r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku

PDFZarządzenie Nr 23.2014.pdf (105,93KB) z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z powodu kumulacji dnia ustawowego wolnego od pracy z tzw. "wolną sobotę"

PDFZarządzenie Nr 24.2014.pdf (175,94KB) z dnia 29 września 2014r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r.