Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Sekretarz Powiatu

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa,
a w szczególności:
1) właściwa organizacja pracy Starostwa, nadzór nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie,
2) koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
3) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Powiatu, a w szczególności:
a) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu,
b) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań Starostwa,
5) zapewnianie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
6) koordynowanie współpracy pomiędzy kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami,
7) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty,
8) realizowanie powierzonych zadań zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie administracji publicznej Starostwa na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego,
9) koordynowanie współpracy pomiędzy dyrektorami jednostek organizacyjnych, kierownikami i samodzielnymi stanowiskami.
2. Sekretarz kieruje pracą Wydziału Organizacyjnego.
3. W czasie nieobecności Sekretarza zastępstwo sprawuje wyznaczony przez Starostę pracownik.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2014
  przez: Adrian Kasperski
 • opublikowano:
  18-09-2014 12:13
  przez: Adrian Kasperski
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 07:37
  przez: Agata Goździewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 7958
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl