Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Sekretarz Powiatu
Beata Malajka

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

pok.17, I piętro
tel. 77 4052729

Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa, przestrzeganie regulaminu i instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu oraz może uczestniczyć w obradach Rady i jej Komisji z głosem doradczym.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy,
 2.  organizowanie pracy biurowej w Starostwie oraz czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań,
 3. koordynowanie współpracy między wydziałami Starostwa oraz wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizacji zadań nałożonych na Powiat,
 4.  koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
 5. monitorowanie procesu wnoszenia projektów uchwał oraz innych materiałów pod obrady Zarządu i Rady,
 6. zapewnienie warunków formalnych i organizacyjnych dla wykonywania decyzji i uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
 7. organizowanie działalności kontrolnej,
 8. nadzorowanie stosowania Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa,
 9. nadzorowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie,
 10. uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie,
 11. uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu funkcjonowania starostwa oraz systemu zarządzania,
 12. zapewnienie techniczno-ewidencyjnej obsługi związanej z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez Radnych Powiatu Przewodniczącemu Rady Powiatu,
 13. wykonywanie innych zadań z polecenia lub upoważnienia Starosty.