Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Skarbnik Powiatu:
Ewa Krahl

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
pok. 1, parter
Tel. (77) 4052744

Do zadań Skarbnika, pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Wydziału
Finansowo – Budżetowego, należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie określonych obowiązków wynikających z przepisów prawa o finansach
publicznych oraz z zakresu rachunkowości,
3) sporządzenie projektu rocznego budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz
przedkładanie projektów budżetu jak i jego zmian do uchwalenia na sesjach Rady
Powiatu,
4) realizacja budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania oraz
informowanie organów Powiatu o realizacji budżetu,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań
finansowych Powiatu,
7) windykacja należności finansowych Powiatu,
8) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa i jednostek
organizacyjnych Powiatu i straży.