Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Skarbnik Powiatu:
Wiesława Trelka

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
pok. 1, parter
Tel. (77) 4052744

Do zadań Skarbnika, pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Wydziału
Finansowo – Budżetowego, należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie określonych obowiązków wynikających z przepisów prawa o finansach
publicznych oraz z zakresu rachunkowości,
3) sporządzenie projektu rocznego budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz
przedkładanie projektów budżetu jak i jego zmian do uchwalenia na sesjach Rady
Powiatu,
4) realizacja budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania oraz
informowanie organów Powiatu o realizacji budżetu,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań
finansowych Powiatu,
7) windykacja należności finansowych Powiatu,
8) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa i jednostek
organizacyjnych Powiatu i straży. 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2014
  przez: Adrian Kasperski
 • opublikowano:
  18-09-2014 12:42
  przez: Adrian Kasperski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 7467
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl