Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – zapraszamy do konsultacji

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie edukacji publicznej.
Współczesna edukacja staje się wielkim wyzwaniem zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, dlatego też dokument „Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022” jest tak ważnym strategicznym dokumentem stanowiącym uzupełnienie i skonkretyzowane celów i zadań rozwojowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w szczególnym obszarze, jakim jest oświata i wychowanie.

Misją strategii jest „Nowoczesna i efektywnie zarządzana oświata gwarantem sukcesu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i umiejętności”.
Dokument został opracowany przez zespół powołany Zarządzeniem nr 32/2015 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji do opracowania Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022

Dokument strategiczny dotyczący oświaty jest niezbędnym załącznikiem przy składaniu wniosków o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy  finansowej 2015-2020 oraz wyznacza kierunki działania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w obszarze oświaty.

Prosimy o skorzystanie z formularza konsultacyjnego i przesłanie uwag/propozycji do 25 stycznia 2016 r. do godz. 24.00 na adres: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

PDFStrategia Rozwoju Oświatu Powiatu K-K projekt.pdf (2,58MB)
DOCXFORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU DOKUMENTU.docx (12,27KB)
 

PDFUchwała 49.199.2016 z dnia 26 stycznia 2016r.pdf (488,73KB) w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Dziłalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego  - Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022.