Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2016 rok

PDFBilans łączny.pdf (174,15KB)
PDFRachunek Zysków i Strat.pdf (141,40KB)
PDFZestawienie Zmaina Funduszu Jednostki.pdf (104,04KB)
PDFOpina RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2016.pdf (164,60KB)

PDFUchwała XIII.109.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (156,53KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały XIII.109.2015.pdf (278,34KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały XIII.109.2015.pdf (203,91KB)

PDFUchwała XIII.110.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf (145,57KB)
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały XIII.110.2015.pdf (227,03KB)
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały XIII.110.2015.pdf (144,95KB)
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 3) do uchwały XIII.110.2015.pdf (308,79KB)
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały XIII.110.2015.pdf (339,80KB)
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały XIII.110.pdf (230,70KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały XIII.110.2015.pdf (252,83KB)
PDFZałącznik nr 4 do uchwały XIII.110.2015.pdf (219,31KB)
PDFZałącznik nr 5a do uchwały XIII.110.2015.pdf (283,22KB)
PDFZałącznik nr 5b do uchwały XIII.110.2015.pdf (257,31KB)
PDFZałącznik nr 6 do uchwały XIII.110.2015.pdf (368,21KB)

PDFUchwała nr 505.2015.pdf (775,52KB)  z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała nr 589.2015.pdf (780,02KB)  z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2016r.
PDFUchwała nr 590.2015.pdf (772,03KB)  z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
PDFUchwała nr 692.2015.pdf (566,69KB) z dnia 22 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
PDFUchwała nr 714.2015.pdf (663,84KB)  z dnia  22 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej

 

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (1,20MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (5,68MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf (16,45MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (1,13MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf (1 000,82KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (1,41MB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf (1,47MB)

Sprawozadnia za II kwartał:

PDFsprawozdanie RB-N ZOZ za II kw 2016.pdf (169,20KB)
PDFSprawozdanie RB-Z ZOZ za II kw 2016.pdf (227,47KB)
 

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za II kwartał 2016.pdf (722,28KB)
PDFRB-N kwartale sparwozdanie o stanie należności za II kw 2016.pdf (263,35KB)
PDFRB 28S sprawozdania z wykonania palu wydatków budżetowych jst za II kw 2016.pdf (1,49MB)
PDFRB-Z Kwartale sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2016.pdf (98,60KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadywżce/deficycie jst za II kw 2016.pdf (172,93KB)

Sprawozdania za III kwartał

PDFsprawozdanie Rb 28S za III kwartał 2016.pdf (1,51MB)

PDFsprawozdanie RB27S za III kwartał 2016.pdf (753,12KB)
PDFsprawozdanie Rb-N za III kwartał 2016.pdf (263,25KB)
PDFsprawozdanie Rb-NDS za III kwartal 2016.pdf (172,82KB)
PDFsprawozdanie Rb-Z za III kw 2016.pdf (98,90KB)

PDFsprawozdanie Rb-Z ZOZ za III kw 2016.pdf (225,34KB)
PDFsprawozdanie Rb-N ZOZ za III kw 2016.pdf (177,21KB)

Sprawozdania za IV kawrtał

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (172,64KB)
PDFRb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf (114,02KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (774,32KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydaktów budżetowych jst.pdf (1,53MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (262,58KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych.pdf (246,58KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (98,38KB)
 

PDFRb-N sprawozdanie ZOZ.pdf (163,47KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ.pdf (250,51KB)
PDFRb-Z sprawozdanie ZOZ.pdf (216,38KB)