Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"

PDFUchwała 61.262.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.pdf (445,73KB) w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu Uchwały Rady Powiatu  Kędzierzyńsko-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
PDFSprawozdanie.pdf (755,27KB) z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i i brakiem uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"

 

PDFUchwała 59.252.2016 z dnia 17 maja 2016r.pdf (679,38KB) w w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
PDFProjekt Uchwały Rady Powiatu.pdf (924,94KB) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym