Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Radca Prawny G/B

mec. Maria Bartula


tel.  (77) 40 52 741  ( pokój nr 41, II piętro )
fax. (77) 472 32 95


Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

 

Radca Prawny (RP),

§ 28. 1. Radca Prawny podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.
2. Do podstawowych zadań radcy prawnego należy prowadzenie następujących spraw:
1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu, Starosty i opiniowanie ich pod względem prawnym,
2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu, Starosty i Wydziałów Starostwa,
3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
4) wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania Rady Powiatu, Zarządu oraz Starosty,
5) prowadzenie spraw sądowych cywilnych i administracyjnych, w których stroną jest Powiat lub Skarb Państwa,
6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu i Skarbu Państwa,
7) prowadzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek Wydziału Finansowo- Budżetowego,
8) informowanie Zarządu, Starosty i kierowników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu,
9) pomoc w sporządzaniu testamentu allograficznego przez Starostę lub Sekretarza,
10) współpraca przy wykonywaniu zadań wynikających z przepisów o stowarzyszeniach i fundacjach.
11) innych określonych w umowie,
12) udział w posiedzeniach Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz według potrzeby na posiedzeniach Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.