Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty 2017r.

PDFZarządzenie Nr 42.2017 z dnia 19 grudnia 2017.pdf (370,49KB) w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 41.2017 z dnia 19 grudnia 2017.pdf (380,62KB) w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 40.2017 z dnia 07 grudnia 2017.pdf (299,16KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 39.2017 z dnia 30 listopada 2017.pdf (494,23KB) w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 38.2017 z dnia 29 listopada 2017.pdf (236,60KB) w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego

PDFZarządzenie Nr 37.2017 z dnia 28 listopada 2017 r..pdf (221,78KB) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

PDFZarządzenie Nr 36.2017 z dnia 09 listopada 2017.pdf (653,01KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2017 roku

PDFZarządzenie Nr 35.2017 z dnia 25 października 2017.pdf (250,30KB) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

PDFZarządzenie Nr 34.2017 z dnia 23 października 2017.pdf (292,64KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 33.2017 z dnia 19 października 2017.pdf (414,10KB) w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 32.2017 z dnia 28 września 2017.pdf (348,68KB) w sprawie powołania składu Komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku

PDFZarządzenie Nr 31.2017 z dnia 26 września 2017.pdf (297,16KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 30.2017 z dnia 19 września 2017.pdf (2,90MB) w sprawie instrukcji określającej zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 29.2017 z dnia 07 września 2017.pdf (356,33KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad wykorzystania i rozliczania dotacji oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ich rozliczanie

PDFZarządzenie Nr 28.2017 z dnia 07 września 2017.pdf (300,70KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 27.2017 z dnia 30 sierpnia 2017.pdf (963,79KB) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2017 roku

PDFZarządzenie Nr 26.2017 z dnia 29 sierpnia 2017.pdf (327,06KB) w sprawie powołania komisji do oceny przydatności pojazdów nabytych w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu na rzecz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

PDFZarządzenie Nr 25.2017 z dnia 28 sierpnia 2017.pdf (416,27KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

PDFZarządzenie Nr 24.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 cz.I.pdf (10,84MB), PDFZarządzenie Nr 24.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 cz.II.pdf (2,71MB) w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

PDFZarządzenie Nr 23.2017 z dnia 22 sierpnia 2017.pdf (333,40KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym przy ul. Piastowskiej 15 - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Kędzierzynioe-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 22.2017 z dnia 14 sierpnia 2017.pdf (5,61MB) w sprawie: wprowadzenia do stosowania Zaleceń do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego dla gmin Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFZarządzenie Nr 21.2017 z dnia 30 czerwca 2017.pdf (1,57MB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy realizacji zadań związanych z przejmowaniem na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pojazdów usuniętych z drogi oraz procedurą postępowania z pojazdami, które stały się własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku

PDFZarządzenie Nr 20.2017 z dnia 29 maja 2017.pdf (291,44KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 19.2017 z dnia 26 maja 2017.pdf (210,16KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2009 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 18.2017 z dnia 15 maja 2017.pdf (266,12KB) zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

PDFZarządzenie Nr 17.2017 z dnia 13 kwietnia 2017.pdf (234,15KB) w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach postępowania na pełnienie obsługi brokerskiej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

PDFZarządzenie Nr 16.2017 z dnia 20 marca 2017.pdf (421,45KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości

PDFZarządzenie Nr 15.2017 z dnia 17 marca 2017.pdf (278,15KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 14.2017 z dnia 16 marca 2017.pdf (224,81KB) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

PDFZarządzenie Nr 13.2017 z dnia 16 marca 2017.pdf (262,22KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

PDFZarządzenie Nr 12.2017 z dnia 10 marca 2017.pdf (280,30KB) w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 11.2017 z dnia 07 marca 2017.pdf (251,97KB) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 10.2017 z dnia 07 marca 2017.pdf (263,70KB) w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 9.2017 z dnia 21 lutego 2017.pdf (231,41KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 8.2017 z dnia 6 lutego 2017.pdf (336,01KB) w sprawie powołania Powiatowej Rady Przedsiębiorczości

PDFZarządzenie Nr 7.2017 z dnia 31 stycznia 2017.pdf (451,20KB) w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 6.2017 z dnia 12 stycznia 2017.pdf (1,61MB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości

PDFZarządzenie Nr 5.2017 z dnia 12 stycznia 2017.pdf (297,04KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i Procedury windykacji należności.

PDFZarządzenie Nr 4.2017 z dnia 12 stycznia 2017.pdf (2,10MB) w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2017-2019

PDFZarządzenie Nr 3.2017 z dnia 03 stycznia 2017.pdf (363,42KB) w sprawie określenia lokali i harmonogramu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej

PDFZarządzenie Nr 2.2017 z dnia 05 stycznia 2017.pdf (463,10KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i Procedury windykacji należności

PDFZarządzenie Nr 1.2017 z dnia 02 stycznia 2017.pdf (303,86KB) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu