Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B

Przewodnicząca Zespołu: Kornelia Pośpiech-Góreczna
tel. (77) 405 27 84
 

Sekretarz Zespołu : Katarzyna Kasprzak
tel. (77) 405 27 85
 

Inspektor do spraw obsługi osób niepełnosprawnych: Małgorzata Mordarska-Samburska
tel. (77) 405 27 85
 

ul. Doktora Judyma 5 ( Parter )
47-220 Kędzierzyn - Koźle
e-mail:

 


Zgodnie z § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu:

1. Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący Zespołu, który podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.
2. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
3. W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:
1) Członkowie Zespołu:
a) przewodniczący,
b) sekretarz,
c) specjaliści działający w ramach składów orzekających:
- przewodniczący składów orzekających – lekarze,
- psycholodzy,
- pedagodzy,
- doradcy zawodowi,
- pracownicy socjalni.
2) Obsługa administracyjna.
4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu wyznacza skład orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego.
6. Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych.
7. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
    1) orzekanie i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
    2) orzekanie i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, 
    3) orzekanie i wydawanie orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności i wskazań do ulg i uprawnień,
    4) wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
    5) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
    6) przyjmowanie i przekazywanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.