Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski

UWAGA !!!!!!

OD DNIA 29.09.2023 r. WNIOSKI O WYDANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ / STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KARTY PARKINGOWEJ SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 

UWAGA

WAŻNOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Zgodnie z art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. nowelizującej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r.zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024r.,

3) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 04 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na w/w okresy, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na wskazane powyżej okresy, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dotyczy osób z przyznanym prawem do karty parkingowej - punkt 9 na orzeczeniu - orzeczenia czasowe.

Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r. - dotyczy tylko placówek.

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia.pdf (343,46KB)

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do16 roku życia.pdf (344,79KB)

PDFzaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf (60,10KB)

PDFSkala Barthel - karta oceny stanu pacjenta.pdf (108,11KB)

PDFoświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania dla PZO.pdf (126,04KB)

PDFprośba o wydanie uwierzytelnionej kserokopii wydanego orzeczenia.pdf (35,84KB)

 
 

PDFUlgi i uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawnośc.pdf (899,68KB)
PDFUlgi i uprawnienia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawnośc.pdf (887,38KB)
PDFUlgi i uprawnienia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.pdf (901,21KB)
PDFUlgi i uprawnienia dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia (1).pdf (960,08KB)


PDFkarta usług nr 1 2023 r.pdf (269,73KB)
PDFkarta usług nr 2 2023 r.pdf (270,40KB)
PDFkarta usług nr 3 2023.pdf (246,22KB)
PDFkarta usług nr 4 2023.pdf (247,28KB)
PDFkarta usług nr 5 2023 r.pdf (261,15KB)