Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2017 rok

PDFUchwała RIO nr 138.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017.pdf
Sprawozdania za IV kwartał 2017


PDFRb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych ZOZ.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji. ZOZpdf.pdf

Sprawozdania za III kwartał 2017

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf
 

Sprawozdania za II kwartał 2017

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2017 r.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf -korekta

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf
PDFRb-27S z sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf
 

Sprawozdania za I kwartał 2017

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ.pdf - korekta

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S z wykonanania wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jst.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych ZOZ.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ.pdf

 

PDFuchwala-xxiv2012016-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
PDFuchwala-xxiv2022016-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego-na-2017-rok.pdf
PDFuchwała RIO nr 432.2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2028.pdf
PDFuchwała RIO nr 480.2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017r..pdf
PDFuchwała RIO nr 481.2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017r..pdf
PDFuchwała RIO nr 677.2016 z 26 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFuchwała RIO nr 682.2016 z 26 stycznia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017r..pdf
PDFzalacznik-nr-6-do-uchwaly-xxiv2022016.pdf

 

PDFUchwała nr 273.2017 z dnia 23 czerwca 2017 RIO w sprawie opinii o mozliwości spłaty długoterminowego kredytu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2017
  przez: Anna Marzec
 • opublikowano:
  20-02-2017 11:20
  przez: Anna Marzec
 • zmodyfikowano:
  14-05-2018 11:48
  przez: Anna Marzec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 5391
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl