Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2017 rok

PDFUchwała RIO nr 138.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017.pdf (131,58KB)
Sprawozdania za IV kwartał 2017


PDFRb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf (114,31KB)

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (172,58KB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (827,22KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf (1,60MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (263,67KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych ZOZ.pdf (162,45KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych.pdf (246,58KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ.pdf (248,06KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (103,95KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji. ZOZpdf.pdf (216,85KB)

Sprawozdania za III kwartał 2017

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (173,33KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (807,91KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf (1,59MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (264,64KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf (163,45KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (98,14KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf (224,49KB)
 

Sprawozdania za II kwartał 2017

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2017 r.pdf (200,01KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf (222,01KB) -korekta

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (173,71KB)
PDFRb-27S z sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (788,55KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu.pdf (1,55MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (265,82KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf (87,35KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (98,32KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf (114,91KB)
 

Sprawozdania za I kwartał 2017

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ.pdf (220,50KB) - korekta

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (749,68KB)
PDFRb-28S z wykonanania wydatków budżetowych.pdf (1,51MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (266,29KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jst.pdf (172,77KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (98,29KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych ZOZ.pdf (163,78KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ.pdf (221,37KB)

 

PDFuchwala-xxiv2012016-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf (4,16MB)
PDFuchwala-xxiv2022016-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego-na-2017-rok.pdf (8,97MB)
PDFuchwała RIO nr 432.2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2028.pdf (114,57KB)
PDFuchwała RIO nr 480.2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017r..pdf (112,54KB)
PDFuchwała RIO nr 481.2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017r..pdf (113,67KB)
PDFuchwała RIO nr 677.2016 z 26 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (67,74KB)
PDFuchwała RIO nr 682.2016 z 26 stycznia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017r..pdf (85,27KB)
PDFzalacznik-nr-6-do-uchwaly-xxiv2022016.pdf (9,08MB)

 

PDFUchwała nr 273.2017 z dnia 23 czerwca 2017 RIO w sprawie opinii o mozliwości spłaty długoterminowego kredytu.pdf (110,15KB)