Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

PDFOgłoszenie WO.4331.34.2017 z dnia 31.10.2017.pdf
PDFSprostowanie do ogłoszenia aktualizacyjnego II z dnia 31.10.2017.pdf

 

                                                                                                                    Kędzierzyn- Koźle, 30.03.2017

WO.4331.13.2017

OGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE

Na podstawie art. 89d ust 1 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. 2016r.,poz.1943, poz. 1954, poz. 1985 oraz z 2017 r., poz.60) Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski ogłasza:

Podstawowa kwota dotacji dla szkól danego typu i rodzaju oraz statystyczna liczba uczniów roku 2017 wynosi:

Lp.

Tryb i rodzaj  placówki/szkoły

Roczna kwota dotacji  w zł

M-czna kwota dotacji  w zł

Wysokość stawki dotacji, określanej w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, obowiązujące w roku 2017 na jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez inne niż Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski osoby prawne i fizyczne

szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży

1

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas
I-III z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Apsergera

57 788,43

4 815,71

2

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas
IV-VI z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Apsergera

57 432,89

4 786,08

3

niepubliczne gimnazja - uczniowie z niepełnosprawościami sprzężonymi oraz uczniowie  z autyzmem w tym z zespołem Apergera

57 651,68

4 804,31

4

Publiczne szkoły zawodowe dla młodocianych pracowników - uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim

14 013,62

1 167,80

5

niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy  -uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną        w stopniu umiarkowanym lub znacznym

26 867,85

2 238,98

6

niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy -uczniowie  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Apsergera 

59 139,47

4 928,29

7

niepubliczne technikum żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz              z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

59 139,47

4 928,29

szkoły ponadgimnazjalne  dla młodzieży

1

niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży

6 126,17

510,52

2

niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży - uczniowie  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

58 089,26

4 840,77

szkoły publiczne ponadgimnazjalne dla dorosłych 

 

publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym 

2 745,84

228,82

Wysokość kwoty podstawowej dotacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski ( z wyłączeniem szkół specjalnych ) wg planu na 28.02.2017

1

liceum ogólnokształcące dla młodzieży -  statystyczna liczba uczniów - 837

7 653,94

637,83

2

szkoły zawodowe (szkoły zawodowe i technika dla młodzieży z wyłączeniem klas żeglugowych) - statystyczna liczba uczniów 1993

6 505,07

542,09

3

liceum ogólnokształcące dla dorosłych – (zaoczne) statystyczna liczba uczniów - 44

2 534,67

211,23

4

gimnazjum dla dorosłych (stacjonarne)
statystyczna liczba uczniów - 50

5 190,08

432,50

 pozostałe placówki   

1

wychowankowie burs i internatów - statystyczna  liczba wychowanków - 107 

10 751,60

895,97

Wysokość stawki dotacji na 1-go  ucznia w roku 2017, określanej  w oparciu o najbliższy powiat lub województwo  dla  szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski 

szkoły dla dorosłych

1

niepubliczne szkoły policealne zaoczne - kwotę dotacji określono na podstawie 50% podstawowej kwoty dotacji dla , najbliższego powiatu , ( powiat opolski ,kod teryt.1609)

2 375,50

197,96

2

niepubliczne szkoły  policealne  kształcące w zawodach medycznych (stacjonarne) - technik masażysta  określono na podstawie 50% podstawowej kwoty dotacji dla  najbliższego powiatu w województwie  ( powiat namysłowski  kod teryt.1606)

2 579,69

214,98

3

liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

1 271,53

105,97

 

Podstawowe kwoty dotacji ulegają aktualizacji w terminie: październik roku budżetowego.

 

Aktualizacja statystycznej liczby uczniów nastąpi: październik roku budżetowego 

 

Statystyczna liczba uczniów podanych według stanu SIO na  30.09.2016 r.

 

Wersja elektroniczna:

DOCXOgloszenie 21.03.2017r weg nowej metryczki Word.docx