Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Budynek_Starostwa_m.jpeg


Siedziba Starostwa Powiatowego

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.00 – 15.00 

wtorek 8.00 – 16.00

środa 7.00 – 15.00

czwartek 7.00 – 15.00

piątek 7.00 – 15.00

 
Przyjęcia stron : 
Przyjęcia stron

 


Godziny przyjęć stron w Wydziale Komunikacji  i Transportu

poniedziałek 7.00 – 14.30
wtorek 8.00 – 15.30
środa 7.00 – 14.30
czwartek 7.00 – 14.30
piątek 7.00 – 14.30

 

Godziny przyjęć Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 8.30 - 16.00

 

 Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.00

 

Dane kontaktowe:
e-mail :
www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
EPUAP: /SPKK/SkrytkaESP


Wydziały Starostwa Powiatowego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości: ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
Wydział Infrastruktury Drogowej: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego: ul. Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Wydział Oświaty: ul. Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: ul. Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: ul. Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

 


 

Telefony:

 Fax

77 472 32 95

Centrala 

77 472 32 00

Kancelaria

77 405 27 30 

77 405 27 31

Biuro Rady

77 405 27 39

Sekretariat

77 405 27 20
 

Wydział Budownictwa i Architektury

77 405 27 24 

77 405 27 21 

77 405 27 11

Wydział Finansowo-Budżetowy

77 405 27 47
Księgowość budżetu powiatu - 77 405 27 45
Wieczyste użytkowanie - 77 405 27 61
Fundusze celowe i płace - 77 405 27 33

Sprawozdawczość - 77 405 27 46

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Kierownik Wydziału - 77 40 52 796

Referat Ewidencji Gruntów I Budynków:
Kierownik - 77 40 52 796
Ewidencja - 77 40 52 791
Wypisy - 77 40 52 797

Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej:
Kierownik - 77 40 52 794
Ośrodek - 77 40 52 793
Mapa numeryczna - 77 40 52 792
ZUD - 77 40 52 795

Referat Gospodarki Nieruchomościami:
Kierownik - 77 40 52 799
Gospodarka nieruchomościami - 77 40 52 798


Wydział Zamówień Publicznych i Administracji

77 40 52 740 

77 40 52 710

Wydział Komunikacji i Transportu
Prawa jazdy - 77 405 27 36 
Rejestracja pojazdów - 77 405 27 35, 405 27 38


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

77 405 27 87 

77 405 27 89 

Geolog - 77 405 27 88

Wydział Organizacyjny

77 405 27 27

 

Koordynator do spraw dostępności
77 405 27 31


Zespół ds. Kadr i Płac 

77 405 27 14

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli

77 405 27 76

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej 

77 405 27 79 

77 405 27 78
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 

77 481 99 57 

77 483 46 06


Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

77 405 27 41 

77 405 27 16

 

Wydział Oświaty

77 405 27 83
 

Wydział Promocji

77 405 27 12
 

Rzecznik Prasowy

77 405 27 43
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

77 405 27 84 

77 405 27 85
 

Wydział Infrastruktury Drogowej
77 405 27 73
 


NIP I REGON POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

NIP Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 7492096439

REGON 531412480

  

NUMERY KONT BANKOWYCH DOTYCZĄCE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 BANK PKO BP SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
06 1020 3714 0000 4302 0105 5623

POWYŻSZE KONTO DOTYCZY WPŁAT:
WPŁYWY Z ZADAŃ KOMUNIKACYJNYCH TJ.:
OPŁATA ZA WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH,
OPŁATA ZA WYDANIE PRAWA JAZDY,
OPŁATA ZA WYDANIE CZASOWYCH POZWOLEŃ I INNYCH DRUKÓW
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
OPŁATA ZA DZIENNIK BUDOWY
PRACE GEODEZYJNE
 
opłat wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, tj.:
- rejestracji i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
- zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
- wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,
- wydanie odpisu lub wyciągu.
 
 
 
BANK PKO BP SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
 56 1020 3714 0000 4602 0012 6771
 
POWYŻSZE KONTO DOTYCZY WPŁAT:
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU SKARBU PAŃSTWA
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO-SKARB PAŃSTWA