Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I

02 czerwca 2017 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał z Wojewodą Opolskim umowę nr PR/P/9/2016/U/6/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Na zadanie pozyskano dotację w wysokości 398 314,42 PLN kosztów kwalifikowanych. Do zadania Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dołożył 231 022,37 PLN, a Partner Powiatu, którym jest Gmina Pawłowiczki wspomogła inwestycję kwotą 167 292,06 PLN.
Zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków realizowane jest na odcinku od km 1+650 do km 3+192 (tj. 1 542 m) i polega na wymianie i wzmocnieniu konstrukcji jezdni (z użyciem siatki do wzmacniania nawierzchni asfaltowych), poszerzeniu jezdni do szerokości od 5,5 do 7,0 m oraz korekcie geometrii jezdni poprzez korektę łuków poziomych i spadków poprzecznych. Projekt przewiduje także remont istniejących przepustów pod zjazdami na przyległe użytki rolne oraz odtworzenie (odmulenie, skarpowanie) rowów przydrożnych na znaczącym odcinku terenu niezabudowanego. Zadanie nie przewiduje zmiany sposobu odwodnienia drogi; tak jak dotąd wody opadowe spływać będą do rowów przydrożnych oraz do kanalizacji deszczowej w Trawnikach. Zadanie zakłada także przebudowę istniejących chodników o łącznej długości 323 m, wykonanie półzatoki autobusowej z kostki kamiennej oraz utwardzenie pobocza przy kościele kostką kamienną. W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi 1211 O z drogą powiatową nr 1249 O Stare Kotkowice-Trawniki.