Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2018 rok

PDFBlinas skonsolidowany za 2018.pdf (148,25KB)

PDFUchwała RIO nr 109.2019 z dn 25 kwietnia 2019r w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok.pdf (138,49KB)


Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (jednostki budżetowej) za 2018r

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf (147,11KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki budżetowej.pdf (1,11MB)
PDFRZiS Jednostki budżetowej.pdf (118,43KB)
PDFZestawienie Zmaina Funduszu Jednostki Budżetowej.pdf (103,00KB)

Sprawozdania finansowe za 2018r.

PDFBlian z wykonania (organ).pdf (140,57KB)
PDFBlians łączny.pdf (169,52KB)
PDFRachunek Zysków i Strat.pdf (145,07KB)
PDFZestawienie Zmain Funduszu Jednostki.pdf (130,92KB)

PDFUchwała nr 344.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykoania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku..pdf (197,45KB)
PDFUchwała RIO nr 138.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017.pdf (131,58KB)
PDFUchwała RIO nr 90.2018 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.pdf (120,17KB)

Sprawozdanie za IV kwartał 2018

PDFRb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf (114,31KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (873,25KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf (1,67MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (264,06KB)
PDFRb-NDS.pdf (197,08KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych.pdf (246,22KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (103,33KB)

PDFRb-N sprawozdanie ZOZ.pdf (172,58KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ.pdf (251,95KB)
PDFRb-Z sprawozdanie ZOZ.pdf (210,52KB)


Sprawozdanie za III kwartał 2018

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (196,99KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (846,37KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf (1,66MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (264,38KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf (78,61KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (99,69KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf (112,76KB)

Sprawozdanie za II kwartał 2018

PDFsprawozdanie Rb-27S.pdf (805,55KB)
PDFSprawozdanie Rb-28S.pdf (1,64MB)
PDFSprawozdanie Rb-N.pdf (263,87KB)
PDFSprawozdanie Rb-N - ZOZ.pdf (167,85KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS.pdf (197,70KB)
PDFSprawozdanie Rb-Z.pdf (99,66KB)
PDFSprawozdanie Rb-Z- ZOZ.pdf (141,93KB)
 

Sprawozdania za I kwartał 2018
 

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (725,75KB)
PDFRb-28S z wykonanania wydatków budżetowych.pdf (1,58MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (263,29KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych -ZOZ.pdf (90,58KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jst.pdf (196,62KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (99,96KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ.pdf (122,56KB)
 

PDFUchwała RIO nr 90.2018 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.pdf (120,17KB)