Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty 2018 r.

PDFZarzadzenie Nr 60.2018 z dnia 31 grudnia 2018.pdf (494,95KB) w sprawie opracowania projektu ramowego regulaminu wynagradzania pracowników powiatowych jednostek pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy
PDFZarządzenie Nr 59.2018 z dnia 17 grudnia 2018.pdf (405,30KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 58.2018 z dnia 13 grudnia 2018.pdf (1,47MB) w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń
PDFZarządzenie Nr 57.2018 z dnia 05 grudnia 2018.pdf (364,52KB) w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro
PDFZarządzenie Nr 56.2018 z dnia 28 listopada 2018.pdf (3,21MB) zmieniające Zarządzenie nr 39/2015 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionego Zarządzeniem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 44/2015 z dnia 04 września 2015 r.
PDFZarządzenie Nr 55.2018 z dnia 14 listopada 2018.pdf (364,73KB) w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy
PDFZarządzenie Nr.54.2018 z dnia 08 listopada 2018.pdf (306,85KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 53.2018 z dnia 02 listopada 2018.pdf (424,70KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 52.2018 z dnia 31 października 2018.pdf (429,94KB) w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 51.2018 z dnia 18 października 2018.pdf (536,34KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 50.2018 z dnia 10 października 2018.pdf (376,00KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 49.2018 z dnia 26 września 2018.pdf (347,14KB) w sprawie powołania składu Komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku
PDFZarządzenie Nr 48.2018 z dnia 17 września 2018.pdf (979,61KB) w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku
PDFZarządzenie Nr 47.2018 z dnia 17 września 2018.pdf (451,71KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości
PDFZarządzenie Nr 46.2018 z dnia 12 września 2018.pdf (272,82KB) uchylające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym przy ul. Piastowskiej 15 - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 45.2018 z dnia 10 września 2018.pdf (1,65MB) w sprawie wprowadzenia Planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 44.2018 z dnia 03 września 2018.pdf (298,53KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 43.2018 z dnia 31 sierpnia 2018.pdf (296,65KB) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu zmienionego Zarządzeniem nr 1/2017 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2.01.2018 roku
PDFZarządzenie Nr 42.2018 z dnia 24 sierpnia 2018.pdf (445,59KB) w sprawie ustalenia siedziby i harmonogramu przeniesienia komórek organizacyjnych, referatów wchodzących w skład Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 41.2018 z dnia 22 sierpnia 2018.pdf (777,64KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFZarządzenie Nr 40.2018 z dnia 13 sierpnia 2018.pdf (485,39KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 39.2018 z dnia 08 sierpnia 2018.pdf (824,18KB) w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default) dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 38.2018 z dnia 02 sierpnia 2018.pdf (443,34KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 37.2018 z dnia 02 sierpnia 2018.pdf (291,73KB) w sprawie powołania pełnomocnika Starosty do spraw wyborów
PDFZarządzenie Nr 36.2018 z dnia 01 sierpnia 2018.pdf (1,96MB) w sprawie wprowadzenia Procedury oceny skutków przetwarzania danych osobowych ( DPIA ) dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 35.2018 z dnia 26 lipca 2018.pdf (294,17KB) w sprawie wprowadzenia Analizy zagrożeń i ryzyka przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 34.2018 z dnia 19 lipca 2018.pdf (994,62KB) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku
PDFZarządzenie Nr 33.2018 z dnia 13 lipca 2018.pdf (2,50MB) w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 32.2018 z dnia 13 lipca 2018.pdf (1,49MB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniami Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 6/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, 15/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i 28/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku
PDFZarządzenie Nr 31.2018 z dnia 19 czerwca 2018.pdf (885,00KB) w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
PDFZarządzenie Nr 30.2018 z dnia 19 czerwca 2018.pdf (493,22KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2012 w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem

PDFZarządzenie Nr 29.2018 z dnia 08 czerwca 2018.pdf (2,20MB) w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej postępowanie z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 28.2018 z dnia 14 maja 2018.pdf (380,87KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 27.2018 z dnia 10 maja 2018.pdf (382,38KB) w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 26.2018 z dnia 02 maja 2018.pdf (414,34KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 25.2018 z dnia 25 kwietnia 2018.pdf (1,52MB) w sprawie ustalenia w roku 2018 kwoty dotacji udzielanej na jednego ucznia/słuchacza szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
PDFZarządzenie Nr 24.2018 z dnia 06 kwietnia 2018.pdf (317,57KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 23.2018 z dnia 05 kwietnia 2018.pdf (417,97KB) zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i Procedury windykacji należności
PDFZarządzenie Nr 22.2018 z dnia 05 kwietnia 2018.pdf (979,14KB) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku
PDFZarządzenie Nr 21.2018 z dnia 28 marca 2018.pdf (342,19KB) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim (zmienionego zarządzeniem nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 roku)
PDFZarządzenie Nr 20.2018 z dnia 23 marca 2018.pdf (286,67KB) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
PDFZarządzenie Nr 19.2018 z dnia 14 marca 2018.pdf (3,55MB) w sprawie zakresu działania oraz składu Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności
PDFZarządzenie Nr 18.2018 z dnia 09 marca 2018.pdf (291,81KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 17.2018 z dnia 05 marca 2018.pdf (375,75KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 16.2018 z dnia 01 marca 2018.pdf (362,36KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 15.2018 z dnia 01 marca 2018.pdf (537,13KB) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
PDFZarządzenie Nr 14.2018 z dnia 16 lutego 2018.pdf (204,18KB) w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 13.2018 z dnia 12 lutego 2018.pdf (244,31KB)w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
PDFZarządzenie Nr 12.2018 z dnia 12 lutego 2018.pdf (393,79KB) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
PDFZarządzenie Nr 11.2018 z dnia 06 lutego 2018.pdf (5,64MB) w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu"
PDFZarządzenie Nr 10.2018 z dnia 01 lutego 2018.pdf (353,45KB) w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 9.2018 z dnia 15 stycznia 2018.pdf (732,00KB) w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020
PDFZarządzenie Nr 8.2018 z dnia 11 stycznia 2018.pdf (18,36MB) w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości
PDFZarządzenie Nr 7.2018 z dnia 11 stycznia 2018.pdf (233,13KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 35/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej
PDFZarządzenie Nr 6.2017 z dnia 05 stycznia 2018.pdf (393,76KB) w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 5.2017 z dnia 04 stycznia 2018.pdf (431,91KB) w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 4.2018 z dnia 04 stycznia 2018.pdf (396,31KB) w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZarządzenie Nr 3.2018 z dnia 03 stycznia 2018.pdf (280,25KB) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
PDFZarządzenie Nr 2.2018 z dnia 03 stycznia 2018.pdf (309,49KB) w sprawie określenia lokali i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
PDFZarządzenie Nr 1.2018 z dnia 03 stycznia 2018.pdf (311,70KB) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu