Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona zabytków - wnioski, informacje

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r. powiat zakończył wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zostało zlikwidowane.

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się sprawami z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Opolu 77 45 24 377.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków mieści się przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Akty prawne

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Rejestr i ewidencja zabytków


Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.

PDFkarta usług znakowanie zabytków.pdf (451,19KB)
DOCXwniosek o umieszczenie znaku na zabytku_zał 1.docx (17,92KB)