Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty, informacje PODGIK (Rozporządzenie MSWiA (DZ.U. Nr 263, poz 1572)

Zgodnie z zapisami § 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych, celem skrócenia terminów przyjmowania operatów technicznych do PZGiK, pod adresem:

001GIDelta_KedzKozle.zip.001 (45,00MB)

002GIDelta_KedzKozle.zip.002 (45,00MB)

003GIDelta_KedzKozle.zip.003 (45,00MB)

004GIDelta_KedzKozle.zip.004 (45,00MB)

005GIDelta_KedzKozle.zip.005 (6,68MB)

należy ściągnąć wszystkie pliki i rozpakować za pomocą programu ZIP

 

został nieodpłatnie  udostępniony do pobrania program GEO-INFO Delta.

Przedmiotowe narzędzie służy do przygotowania roboczej bazy danych obiektów przestrzennych w postaci pliku giv. Po wczytaniu roboczej bazy danych, udostępnionej z Ośrodka, możliwa jest modyfikacja maksymalnie 1000 obiektów.
Przygotowanie bazy roboczej wymaga pobrania z Ośrodka do zgłoszenia pracy geodezyjnej bazy roboczej w formacie giv.

Plik wsadowy musi zawierać obiekty nowe lub zmodyfikowane w GEO-INFO Delta  (plik różnicowy).

Modyfikować można tylko te obiekty, które są przedmiotem opracowania, poza działkami, punktami granicznymi i klasoużytkami, których modyfikacja pozostaje zastrzeżona dla Ośrodka.

Należy korzystać z aktualizowanej wersji Delty, wybierając najnowszy dostępny zestaw kodów

Opisując atrybuty obiektów nie wypełniamy nazw jednostek i obrębów ewidencyjnych,

Nazewnictwo WSZYSTKICH PLIKÓW przekazywanych do pracowni mapy numerycznej PZGiK powinna wyglądać następująco:

numer kancelaryjny zgłoszenia pracy_baza danych np.:

został nieodpłatnie udostępniony do pobrania program GEO-INFO Delta. Przedmiotowe narzędzie służy do przygotowania roboczej bazy danych obiektów przestrzennych w postaci pliku giv. Po wczytaniu roboczej bazy danych, udostępnionej z Ośrodka, możliwa jest modyfikacja maksymalnie 1000 obiektów. Przygotowanie bazy roboczej wymaga pobrania z Ośrodka do zgłoszenia pracy geodezyjnej bazy roboczej w formacie giv. Plik wsadowy musi zawierać obiekty nowe lub zmodyfikowane w GEO-INFO Delta (plik różnicowy). Modyfikować można tylko te obiekty, które są przedmiotem opracowania, poza działkami, punktami granicznymi i klasoużytkami, których modyfikacja pozostaje zastrzeżona dla Ośrodka. Korzystając z Delty należy wybierać "Zestaw kodów GIMapa_17_3_0_2015" Opisując atrybuty obiektów nie wypełniamy nazw jednostek i obrębów ewidencyjnych, Nazewnictwo WSZYSTKICH PLIKÓW przekazywanych do pracowni mapy numerycznej PZGiK powinna wyglądać następująco: numer kancelaryjny zgłoszenia pracy_baza danych np.:

• G.6640.1.XXX.2017_EGiB

• G.6640.1.XXX.2017_GESUT

• G.6640.1.XXX.2017_BDOT