Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2019 rok

PDFUchwała Nr 107.2020 z dnia 23 kwieta 2020 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019.pdf (251,94KB)

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (jednostki budżetowej) za 2019

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf (135,25KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf (81,97KB)
PDFRachunek Zysków i Strat jendostki budżetowej.pdf (126,03KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki budżetowej cz.2.pdf (852,21KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki budżetowej cz.1.pdf (309,76KB)

Sprawozdania finansowe 2019

PDFBilans z wykonania JST.pdf (140,70KB)
PDFBlians łączny.pdf (169,92KB)

PDFRachunek Zysków i Strat łączny.pdf (145,38KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki łączny.pdf (130,50KB)
PDFInformacja.pdf (216,60KB)
PDFinformacja dodatkowa.pdf (407,23KB)
 

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019

PDFRb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów.pdf (889,63KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf (263,49KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (1,74MB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jst.pdf (199,01KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf (247,03KB)
PDFRb-ST sprawozdanie o stanioe środków na rachunku bankowym jst.pdf (115,06KB)
PDFRb-Z kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (103,24KB)
 

PDFRb-N -ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf (173,74KB)
PDFRb-UZ- ZOZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf (262,42KB)
PDFRb-Z -ZOZ -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (226,24KB)
 

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (843,37KB)
PDFRb-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,67MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (264,17KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst.pdf (196,95KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (99,75KB)

PDFUchwała RIO 318.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2019 roku.pdf (205,93KB)

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf (821,85KB)
PDFRb-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,66MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności.pdf (264,42KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst.pdf (196,85KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf (99,81KB)

PDFRb-N ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (89,61KB)
PDFRb-Z-ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (121,21KB)

 

PDFUchwała RIO 82.2019 z dnia 9.04.2019 w sprawie opinii o mozliwosci spłaty kredytu przez Powiat Kędzierzyńsk-Kozielski.pdf (140,53KB)
PDFUchwała RIO 74.2019 z dnia26 lutego 2019 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu.pdf (92,56KB)
PDFUchwała RIO nr 67.2019 z dnia 26 lutego 2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (117,97KB)
PDFUchwała RIO nr 635.2018 z dnia 12.12.2018 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019r..pdf (118,19KB)
PDFUchwała RIO nr 636.2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019.pdf (83,91KB)
PDFUchwała RIO nr 637.2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (189,00KB)

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019

PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (750,59KB)
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,69MB)
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (264,86KB)
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf (197,01KB)
PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf (100,08KB)
PDFRb N - ZOZ.pdf (93,08KB)
PDFRb Z- ZOZ.pdf (120,59KB)