Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie  w sprawie ustalenia kwoty dotacji w roku 2019 udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne