Przejdź do treści strony WCAG

BA.6743.2.34.2019

Numer sprawy

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres inwestycji

BA.6743.2.34.2019

Rita i Walter Kuska

Dziergowice
ul. Łagodna 1
działka nr 1928

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu.