Przejdź do treści strony WCAG

BA.6743.2.38.2019

Numer sprawy

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres inwestycji

 

BA.6743.2.38.2019

Gmina Bierawa

47-240 Bierawa

ul. Jacka

 

Opis projektowanego obiektu

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ul. Jacka

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 

 

09-09-2019r. - nie wniesiono sprzeciwu