Przejdź do treści strony WCAG

Imienne wykazy głosowań XII Sesja Rady Powiatu

PDF01 Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf
PDF02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDF03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF04 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach.pdf
PDF05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
PDF06 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.pdf
PDF07 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego (Powiat Kluczborski).pdf
PDF08 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego (Gmina Kędzierzyn-Koźle).pdf
PDF09 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego (Powiat Tarnogórski).pdf
PDF10 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDF11 wniosek o zobligowanie przez Zarząd Powiatu dyrektora PZD do przygotowania i wdrożenia programu naprawczego, który w przyszłości będzie monitorowany przez ZP i oceniony przez RP.pdf
PDF12 w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDF13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (ZS Nr 3 - prowadzenie działalności gastronomicznej).pdf
PDF14 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020.pdf
PDF15 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej.pdf
PDF16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.pdf