Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie w sprawie aktualizacji kwoty dotacji udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w roku 2019