Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2020 rok

PDFbilans skonsolidowany za 2020r..pdf (148,20KB)

PDFUchwała RIO nr 103.2021 z dnia 21.04.2021 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego za 2020.pdf (276,63KB)

Sprawozdanie finansowe JST i łączne

PDFBilans z wykonania JST.pdf (141,34KB)
PDFBilans.pdf (169,65KB)
PDFRachunek Zysków i Strat.pdf (144,34KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf (132,04KB)
PDFWyciąg do informacji dodatkowej.pdf (221,50KB)
 

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego

PDFBilans Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (143,69KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu SP pdf.pdf (96,22KB)
PDFRachunek Zysków i Strat SP pdf.pdf (122,07KB)
PDFWyciąg do informacji dodatkowej SP(1).pdf (320,58KB)
PDFWyciąg do informacji dodatkowej SP(2).pdf (942,76KB)
 

Sprawozdania budżetowe za IV kw 2020

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (1,74MB) korekta nr 3
PDFRb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów.pdf (905,54KB) korekta nr 2
 

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (1,74MB) korekta 1
PDFRb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów.pdf (909,81KB) korekta 1
 

PDFRb-Z -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (103,01KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf (246,38KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf (263,71KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (1,74MB)
PDFRb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów.pdf (906,28KB)

PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf (114,21KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jst.pdf (157,37KB)

PDFSprawozdanie RB-Z i RB-UZ za IV kw 2020 ZOZ.pdf (467,75KB)
PDFSprawozdanie RB-N i RB-UN za IV kw 2020 ZOZ.pdf (250,70KB)
 

Sprawozdania budżetowe za IIII kw 2020

PDFRb-Z ZOZ.pdf (217,65KB)
PDFRb-N ZOZ.pdf (164,83KB)
PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf (100,30KB)
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf (158,49KB)
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (264,10KB)
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,73MB)
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (881,34KB)

 

PDFopinia RIO Opole o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf (216,67KB)

Sprawozdania budżetowe za II kw 2020


PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (100,57KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (265,22KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonanie wydatków.pdf (1,70MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf (834,49KB)
PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf (158,03KB)

PDFRb-Z ZOZ.pdf (212,16KB)

PDFRb-N ZOZ.pdf (165,21KB)

 


Sprawozdania budżetowe za I kw 2020

PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeńi gwarancji.pdf (100,24KB)
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywach finansowych.pdf (264,79KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce - deficycie JST.pdf (157,47KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonanania planu wydatków budżetowych jst.pdf (1,64MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST.pdf (798,41KB)

 

PDFuchwała RIO 55.2020 z dn.27.03.2020 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu.pdf (185,23KB)

PDFUchwała RIO nr 717 .2019 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2020r.pdf (95,50KB)
PDFUchwała RIO 696.2019 nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (116,44KB)

PDFUchwała RIO nr 623.2019 z dnia 11.12.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020r..pdf (112,54KB)
PDFUchwała RIO nr 624.2019r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019.pdf (95,36KB)
PDFUchwała RIO nr 625.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (142,94KB)