Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019 roku

Lp.

Podmiot
przeprowadzający
kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli  

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa  w Opolu

14.12.2018 r.
- 28.01.2019 r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2017 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2016 i 2018.


Protokół kontroli -.02.2019

2.

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

13-20.02.2019r.

Kontrola wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz realizacja obowiązków kontrolnych
i sprawozdawczych określonych w ustawie   o transporcie drogowym.

3.

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

29.03.2019 r.

Prawidłowość realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego w ramach Działania
10.4 RPO WO 2014-2020.

4.

Wojewoda Opolski

26.04-13.05.2019 r.

Upowszechnianie wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat.

5.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

10-15.04.2019 r.

Poprawa jakości powietrza     
w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.

6.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

27.06 – 03.07.2019 r.

Poprawa jakości powietrza     
w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.

7.

Archiwum Państwowe w Opolu

15.07.2019 r.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

8.

Wojewoda Opolski

15.11.2019 r.

Kontrola zgodności zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
z wymogami kwalifikacyjnymi.

9. Wojewoda Opolski 25-26.11.2019 r. Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych oraz terminowość wprowadzanych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej