Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510528036-N-2020.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacje z otwarcia ofert PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK.pdf
 

Informacje z otwarcia ofert:
PDFInformacje z otwarcia ofert PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK.pdf
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy.

Odpowiedzi, wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFOdpowiedzi_wyjaśnienia nr 1 na pytania do SIWZ PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK.pdf
PDFOdpowiedzi_wyjaśnienia nr 1 na pytania do SIWZ PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK - dostępne cyfrowo.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 585275-N-2020.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki:
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK.pdf
DOCZałączniki do SIWZ PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK.doc
PDFProjekt umowy PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK Załącznik nr 1.pdf
PDFProjekt szczegółowej osnowy wysokościowej PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK Załącznik nr 2.pdf
PDFWarunki Techniczne PN Osnowa Wysokościowa Powiat KK Załącznik nr 3.pdf
Mapy:
PDF6.127.21.pdf
PDF6.127.22.pdf
PDF6.128.20.pdf
PDF6.128.21.pdf
PDF6.128.22.pdf
PDF6.128.23.pdf
PDF6.129.20.pdf
PDF6.129.21.pdf
PDF6.129.22.pdf
PDF6.129.23.pdf
PDF6.129.24.pdf
PDF6.130.20.pdf
PDF6.130.21.pdf
PDF6.130.22.pdf
PDF6.130.23.pdf
PDF6.130.24.pdf
PDF6.131.20.pdf
PDF6.131.21.pdf
PDF6.131.22.pdf
PDF6.131.23.pdf
PDF6.131.24.pdf
PDF6.132.21.pdf
PDF6.132.22.pdf
PDF6.132.23.pdf
PDF6.132.24.pdf
PDF6.133.21.pdf
PDF6.133.23.pdf